Tråante, en ny tid i emning

Publisert Kategorier Hilde Opoku
En ny tid i emning

En kortere versjon ble publisert i KlasseKampen 6.2.2017:

Som varaordfører i Trondheim har jeg hatt et sterkt ønske om å hedre sørsamisk kultur under Tråante 2017 med et vakkert sjal eller sølje. I min naivitet tenkte jeg det var enkelt å få tak i på Husfliden eller Folkemuseet. Slik er det ikke. Etter å ha spurt meg fram har jeg riktignok funnet mye fint håndverk på nett.Hvorfor er det slik? Et folk som historisk er vant med å skjule sin identitet, eller blir ropt etter når de går i kofte i byen, presser kanskje ikke på for at storsamfunnet skal konsumere deres kulturarv. Likefult, ser vi nå en renessanse for det samiske parallelt med at gamle fordommer har inntatt regjeringskorridorene. La Trånte 2017 bli det tidsskiftet anerkjennelsen av samisk historie, kultur, næring og språk vårt moderne samfunn verdig.

Nå blir det medvirkning med virkning!

Publisert Kategorier Hilde Opoku

Foto: Eline Hansen Næset

Etter interpellasjon fra Miljøpartiet De Grønne vedtok et enstemmig Bystyre i Trondheim 26. januar at aktiv medvirkning fra byens innbyggere nå skal bli normen i større utbyggingssaker, ikke unntaket i prøveprosjekt. I vedtaket heter det: ”Aktive medvirkningstrategier heretter presenteres sammen med planforslag i byutviklingssaker.”  Vi mener at ”grasrotas” involvering er en forutsetning for grønn byutvikling. Her kan du lese hele kronikken som sto på trykk i Adressavisa 21.12.2016, som lå til grunn for interpellasjonen:

Av:
Hilde Opoku, Varaordfører MDG
Ruca Maass, Forsker på helsefremmende nærmiljø NTNU

For en medmenneskelig asylpolitikk – til enhver tid!

Publisert Kategorier Hilde OpokuStikkord , ,
Med utgangspunkt i asylforliket på Stortinget har regjeringa hatt forslag til ny utlendingslov ute på høring. Flere av forslagene setter alminnelig rettsikkerhet om individuell behandling til side, og er på grensen til å bryte med grunnleggende menneskerettigheter.

En (forhånds-)stemme til lokaldemokratiet!

Publisert Kategorier Hilde Opoku

Trenden viser at ca 60% av befolkninga har avgitt sin stemme når valglokalene stenges om kvelden 14. september. Kommunen danner rammer for livene våre fra fødsel til død. Da er det bekymringsfult at bare litt over halvparten er med på å gi retning for utviklingen skolene, sykehjemmene, grøntkoridorene og kollektivtrafikken skal ta. De Grønne ønsker seg et levende og deltakende demokrati, og det bør gjøres mye mer for å øke valgdeltakelsen.

Obama gir håp i innspurten til Paris

Publisert Kategorier Hilde OpokuStikkord , , ,

Med lanseringen av konkrete delmål i sin plan for å kutte de amerikanske klimautslippene har Obama tent håp om bevegelse i innspurten til klimatoppmøtet i Paris. USA er verdens nest største utslippsland etter Kina, og selv om tiden er kort fram til 2030 og utfordringene mange er dette en viktig begynnelse.

Ved å gå utenom Kongressen og få lovendringen som ligger i forslaget opp i domstolene, minner dette også om kraften som ligger i klimalovgivning. Norge venter på konkretisering av sin, etter flertall for De Grønnes initiativ på Stortinget.

Hadde de akseptert styrt utryddelse av løver og elefanter?

Publisert Kategorier Hilde OpokuStikkord ,

Mandag kveld ble nok en ulv skutt i Norge etter mistanke om at den tidligere på dagen hadde angrepet en saueflokk. Dagen før ble rundt 30 sauer drept av ulv i Ytre Enebakk. Jeg har stor medfølelse både for mennekser og dyr når slike hendelser intreffer. Det er helt forferdelig å oppleve at husdyrene man er glade i ihjelrives og vi kan enkelt forestille oss redselen og smerten dyrene opplevd.