Søkeresultater for "Bompenger"

5 treff

Resolusjon: Trafikkutfordringer rundt Oslofjorden må løses grønt

#60 (LIVE) – «Gule vester og motstanden mot det grønne skiftet» m. Håvard Haarstad

– Regjeringen bommer på samferdsel

De Grønne tar grep mot dårlig luftkvalitet

…om alle ble avvist av flertallspartiene: 1. Bystyret ber Byrådet legge frem en pakke med akuttiltak for luften, med ønske om umiddelbar realisering av: – innføring av køprising og ekspressbusser – vinterøkning av bompenger til 25 kr per passering – nedsatte vinterfartsgrenser som vil gi mindre svevestøv – vinterstengning av minst 500 parkeringsplasser i sentrum – reservasjon av minst 75 p-plasser i Klostergarasjen…

#32 – «Er miljøpolitikk usosialt?» m. Rasmus Hansson, Eivind Trædal, Ola Eian og Sirin H. Stav

Meny