Miniseminar om sirkulærøkonomi + omvisning på Haraldrud

Haraldrud gjenvinningsstasjon

Kommunen har mål om å øke materialgjenvinningsgraden i renovasjonssystemet til 65 prosent og gjøre Oslos avfallshåndtering utslippsfri innen 2030. Dette er hårete mål, er de gjennomførbare? Bjerke MDG arrangerer et miniseminar om sirkulærøkonomi den 24.6 kl 18 i Renovasjons- og gjenvinningsetatens auditorium på Haraldrud. På Haraldrud er det allerede en rekke gjennbruksbedrifter og planen er å utvikle området til å bli et senter for sirkulærøkonomi.

For påmelding, se dette skjemaet: https://forms.gle/pNWcTUJcAt5CEaMv6

For å belyse dette har Bjerke MDG invitert bla Mie Fuglseth fra Grønn Byggallianse, Elin Schjenken Halvorsen fra Hovinbyen Sirkulære Oslo og Hans Petter Karlsen fra Renovasjon og Gjennvinningsetaten i Oslo kommune til å innlede. Hvis du ønsker å lære mer om sirkulærøkonomi er dette noe du ikke vil gå glipp av!

kl. 17: De som ønsker det være med å se produksjonslokalene til NG (Norsk Gjennvinning) i Haraldrudveien 31

kl. 18: Seminaret avholdes i administrasjonsbygget til Renovasjons og gjenbruksetaten i Haraldrudveien 20.

For påmelding, se dette skjemaet: https://forms.gle/pNWcTUJcAt5CEaMv6

Kontaktperson: Håkon Elfving haakonelfving@gmail.com