Nyheter

Nyheter fra landsmøtet 2017

Høydepunkter fra landsmøtet: Søndag

De Grønne avsluttet arbeidet med det nye partiprogrammet søndag, få med deg fem høydepunkter fra den landsmøtets siste dag her.

Høydepunkter fra landsmøtet: Lørdag

De Grønne gikk inn for en rekke nye forslag til partiprogrammet under landsmøtet på lørdagen, få med deg fem høydepunkter fra dagen her.

De Grønne vil ha raskere tog og åpner for hyperloop

De Grønne vil ha flere og raskere tog i Norge. Høyhastighetstog, hyperloop og ladestasjoner for elbil i hele landet er noe av det som ble vedtatt på landsmøtet.

De Grønne inviterer til rusforlik

De Grønne har lenge tatt til orde for å hjelpe fremfor å straffe rusavhengige. Til høsten vil vi derfor invitere alle partiene på Stortinget til et rusforlik.

Eva Joly hilste De Grønne med angrep på FrP

Eva Joly, EU-parlamentariker og innehaver av æresplassen på De Grønnes valgliste i Oslo, sendte videohilsen til landsmøtet på Lillehammer. Her advarer hun mot FrPs populisme og maner til kamplyst i den kommende valgkampen.

De Grønne vil ha Norge ut av oljeavhengigheten

Norge bør fase ut oljeproduksjonen i løpet av de neste 15 årene, av hensyn til klima, norsk økonomi og for å sikre trygge jobber. Det vil De Grønnes landsmøte.

Arild Hermstad inn i De Grønnes toppledelse

De Grønnes toppkandidat i Hordaland, Arild Hermstad ble lørdag kveld valgt inn i De Grønnes sentralstyre. Den tidligere Framtiden i våre hender-lederen kan til høsten også bli valgt inn på Stortinget.

Høydepunkter fra landsmøtet: Fredag

Norge bør fase ut oljeproduksjonen i løpet av de neste 15 årene, av hensyn til klima, norsk økonomi og for å sikre trygge jobber. Det vil De Grønnes landsmøte.

Grønn politikk mot egoisme og populisme

I sin tale til landsmøtet på Lillehammer 19. mai beskrev De Grønnes talspersoner Une Bastholm og Rasmus Hansson hvordan grønn politikk skal bli medisin mot grå populisme og farlig egoisme.

Talspersonenes åpningstale til landsmøtet

Miljøpartiet De Grønnes talspersoner, Une Aina Bastholm og Rasmus Hanssson, holdt en felles åpningstale på landsmøtet i Lillehammer 19. – 21. mai. Gjengitt her i sin helhet.

Meny