De Grønne fordømmer angrepene i Paris

Miljøpartiet De Grønne ønsker å uttrykke dyp sorg og medfølelse overfor ofrene og de etterlatte etter terrorangrepene i Paris 13. november. Vår medfølse går også til alle som utsettes for terror utenfor Europas grenser, slik som de siste dagers angrep i Beirut og Bagdad.

Disse angrepene rammer enkeltmennesker, samfunn og demokratiske verdier. De Grønne er solidariske med alle som er tydelige i sin avsky og avvisning av terror som politisk virkemiddel.

Det beste motsvaret til terrorisme er mer demokrati, åpenhet, inkludering, og medmennesklighet. Vi må alle ha varme hjerter og kalde hoder når vi skal diskutere hva slags konsekvenser slike terrorangrep vil kunne få for norsk politikk.

Vi aksepterer ikke at terrorangrepene brukes som et argument for å stramme inn flyktning- og asylpolitikken. Det er viktig å huske at det er nettopp slik terror sivile flykter fra i land som Syria og Nigeria. Vi har alle et ansvar og en mulighet til å forebygge ekstremisme.

Utenforskap og marginalisering kan motvirkes av et inkluderende samfunn.

Samtidig understreker vi også viktigheten av internasjonalt samarbeid for demokrati og levelige livsvilkår i alle land. Den internasjonale situasjonen krever at vi løfter blikket og søker både nasjonale og globale løsninger som tar utgangspunkt i at vi er én menneskehet på én felles klode.

I en tid som dette, må vi hegne om det franske motto “frihet, likhet og brorskap”.

Miljøpartiet De Grønnes landsstyre,
Lørdag 14. november 2015, Trondheim

Meny