Anna Kvam

Anna Kvam

Nasjonal talsperson for Grønn Ungdom

Anna Serafima Svendsen Kvam (f. 1995) har vært nasjonal talsperson for Grønn Ungdom siden 2015, og har vært aktiv i De Grønne siden 2013.

Det er første gang Anna stiller til valg, men hun har drevet valgkamp i sitt hjemfylke både i 2013 og 2015. I år driver hun valgkamp som kandidat og kan ende opp som den yngste stortingsrepresentanten på Rogalandsbenken noensinne.

Anna er oppvokst i, og har grunnskole og videregående, fra Stavanger. Siden 2011 har hun vært aktiv i ulike ungdomsorganisasjoner før hun ble aktiv i De Grønne og Grønn Ungdom vinteren 2013. I 2012 var hun ordfører i Ungdommens Bystyre i Stavanger. Anna har jobbet som avisbud, i stall, på bakeri og i butikk. Ved siden av politikken har hun studert filosofi ved Universitetet i Oslo og jobbet som leksehjelper. De siste to årene har Anna jobbet fulltid i De Grønnes ungdomsparti.

– For min generasjon er klimakampen personlig. Det er ikke en abstrakt framtid vi snakker om – det er vår tid. Og det er vi som må leve med konsekvensene av dagens politikk. Jeg vil på Stortinget for å føre politikk som er ansvarlig på lang sikt, og ikke bare tjener dagens voksne på kort sikt.

Annas hjertesaker:

  • Omstille Norge og Rogaland ut av oljealderen raskt. Oljeavhengigheten truer ikke bare klima, den gjør også oss sårbare i møte med en verden som skal redusere sitt forbruk av fossil energi.
  • Smartere forbruk. Vi bør fjerne momsen på reparasjoner, øke garantitiden, tilrettelegge for mer deling og bekjempe matsvinn gjennom belønningsordninger.
  • En human og medmenneskelig ruspolitikk. At vi i dag straffer og forfølger noen av samfunnets mest sårbare grupper, er ille. Rusavhengige skal få helsehjelp ikke bøter og fengselsstraff.
  • En skolepolitikk som utjevner forskjeller. Med bedre praktisk undervisning, større rom for lek, og dybdelæring framfor overtesting vil den norske skolen kunne inkludere flere av elevene som i dag faller fra tidlig.

Følg Anna i sosiale medier via ikonene nederst på siden!

Meny