Lan Marie Nguyen Berg

Lan Marie Nguyen Berg

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo

Lan Marie Nguyen Berg (f. 1987) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo, som nylig ble utpekt som Europas miljøhovedstad i 2019. Lan er brennende opptatt av byenes rolle i klima- og miljøarbeidet, fordi sammenhengen mellom god klimapolitikk og det gode liv er ekstra tydelig i byene.

Lan har master ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo, og jobbet blant annet i Utlendingsdirektoratet og CICERO Senter for klimaforskning før hun ble byråd i Oslo. Hun har lenge hatt et sterkt internasjonalt engasjement, med spesiell vekt på klimarettferdighet.

– I Oslo har vi vist hva som skjer når Miljøpartiet De Grønne får en hånd på rattet. Når De Grønne vinner valget skal vi gjøre det samme skiftet fra grå til grønn politikk i hele Norge. Vår viktigste jobb i neste stortingsperiode å gjøre det enklere og mer attraktivt for alle i hele Norge å ta miljøvennlige valg i hverdagen, uavhengig av om de bor i Alta eller Oslo.

Lans hjertesaker:

  • Grønn transport. I Oslo har De Grønne satt igang et grønt skifte fra fossil til miljøvennlig transport. Nå må vi sette i gang et nasjonalt løft for miljøvennlig transport, blant annet ved å få på plass et landsdekkende ladenett for elbiler, bygge ut høyhastighetsbane mellom de store byene, og sette i gang et stort løft for sykkel og kollektiv i hele landet.
  • Grønne arbeidsplasser. Det eneste ansvarlige for fremtiden til både kloden og norsk økonomi er å gi oljeeventyret en lykkelig slutt. Vi må gradvis fase ut olje- og gassindustrien over en 15-årsperiode, samtidig som vi skaper 10 000 nye grønne jobber i året.
  • Psykisk helse. Prestasjonspress og urealistiske kroppsidealer er en stor utfordring for både barn og voksne. Vi må ta grep for å redusere forbruks- og reklamepress, gjennom tiltak som reklamefrie soner på skoler og barnehager, og forbud mot retusjert reklame som fremmer urealistiske kroppsidealer.

Følg Lan i sosiale medier via ikonene nederst på siden!

Kontakt:

Tlf: Stian Bjørnøy, pressekontakt: 984 76 040

Meny