Une Bastholm

Une Bastholm

Nasjonal talsperson og stortingsrepresentant

Une Bastholm (f. 1986) er nasjonal talsperson i De Grønne, og fra høsten 2017 er hun partiets eneste representant på Stortinget. Une har vært 1. vara til Stortinget siden 2013 og har møtt en rekke ganger for De Grønne allerede, i tillegg til å ha jobbet fast som rådgiver i stortingsgruppa.

Une ble tidlig politisk aktiv og har erfaring fra organisasjoner som Framtiden i Våre Hender, AUF, Naturvernforbundet og Dyrevernalliansen, i tillegg til en rekke verv i De Grønne. Siden hun ble medlem i 2010, har hun jobbet for å bygge partiet til å bli en tydelig stemme i norsk politikk.

Une har utdanning fra Tyskland, Wales og Norge med master i internasjonal sikkerhetspolitikk. Hun har også bakgrunn som gründer, og var med og starte og drive en familiedrevet butikk i Trondheim med fokus på miljøvennlige, rettferdige og dyrevennlige dagligvarer. Ved siden av forbrukerspørsmål og næringspolitikk, er Une særlig opptatt av solidaritet og flyktningpolitikk, dyrevelferd, matproduksjon og byutvikling.

– De store politiske skillene i den vestlige verden går ikke lenger mellom rødt og blått, men mellom grønt og grått. Mellom å ta globalt ansvar og tenke nytt, eller å rygge unna. De Grønne har aldri vært viktigere for norsk politikk enn vi er i dag.  

Unes hjertesaker:

  • Grønn næringspolitikk. Norge har et hav av muligheter for grønne, fornybare næringer. Stortinget må fri seg fra oljetåka, og se potensialet for nye arbeidsplasser, smartere transportsystemer og miljøvennlig teknologi som Norge kan eksportere.
  • Ren mat og rene fjorder med god dyrevelferd. Et spredt landbruk basert på norsk gress i stedet for importert soya. Vi trenger mer norske grønnsaker, og mer økologisk og miljøvennlig produksjon. Lakseoppdrettet må bli bærekraftig, i lukkede anlegg som beskytter mot lus og rømming.
  • Flyktninger og internasjonal solidaritet. Stadig flere mennesker er på flukt, og klimaendringene truer hele lokalsamfunn. Regjeringens behandling av flyktninger er skammelig, og må reverseres. Statens pensjonsfond utland bør investeres i fornybar teknologi og infrastruktur, og dras helt ut av fossile prosjekter.

Følg Une i sosiale medier via ikonene nederst på siden!

Kontakt:
For deltakelse i debatter, paneler og på arrangementer:

E-post: MDG.postmottak@stortinget.no

Presse:

Kontakt:

Tlf: Stian Bjørnøy, pressekontakt: 984 76 040

Meny