Sekretariatet

Fungerende partisekretær

Torkil Vederhus

Tlf: 415 89 316

Organisasjonssjef

Isa M. Isene

Tlf: 952 82 315

Fungerende kommunikasjonssjef

Ida De Rosa

Tlf: 484 04 917

Medlemssekretær og driftsansvarlig

Hans Joar Høiby-Hansen

Tlf: 478 58 873

Økonomiansvarlig

Lena M. Østerhus

Tlf: 932 44 290

Kontoransvarlig

Raisa Markov

Tlf: 236 99 411

Organisasjonssekretær

Madelen Roxman Ueland

Tlf: 920 48 645

IT-konsulent og Webansvarlig

Lasse Rodum-Heger

Tlf: 993 71 474

Økonomirådgiver

Vegard Setrom

Tlf: 454 50 216

Post- og besøksadresse: Miljøpartiet De Grønne Hausmannsgate 19 0182, Oslo
Telefon: 236 99 411 – E-post: mdg@mdg.no
Kjernetid: hverdager 09.00 – 15.00