Sekretariatet

Nasjonal talsperson

Arild Hermstad

Partisekretær

Lars Gaupset

Tlf: 979 72 086

Organisasjonssjef

Ragnhild Sjyvollen

Tlf: 922 89 403

Organisasjonssekretær

Madelen Roxman Ueland

Tlf: 920 48 645

Medlemssekretær og driftsansvarlig

Hans Joar Høiby-Hansen

Tlf: 478 58 873

Kontoransvarlig

Raisa Markov

Tlf: 236 99 411

Økonomiansvarlig

Lena M. Østerhus

Tlf: 932 44 290

Økonomirådgiver

Vegard Setrom

Tlf: 454 50 216

Organisasjonssekretær

Isa M. Isene

Tlf: 952 82 315

IT-konsulent og Webansvarlig

Lasse Rodum-Heger

Tlf: 993 71 474

Post- og besøksadresse: Miljøpartiet De Grønne Hausmannsgate 19 0182, Oslo
Telefon: 236 99 411 – E-post: mdg@mdg.no
Kjernetid: hverdager 09.00 – 15.00