Kontrollkomiteen

MDGs kontrollkomite er partiets høyeste organ mellom landsmøtene i saker som gjelder tolkning av vedtekter, kontroll med at disse følges, at budsjettet følges, og bruk av partiets midler. Se vedtektenes §11, 16 og 17 for mer utfyllende om kontrollkomiteens virkeområde.

Kontrollkomiteens medlemmer velges av landsmøtet for ett år av gangen.

E-post: kontrollkomiteen@mdg.no

 

Medlemmer i kontrollkomiteen 2016 – 2017:

Leder: Tore Bergum (gjenvalg)
Medlemmer: Kristin Gjørv (gjenvalg, ny rolle)
Adam Tumidajewicz (gjenvalg)
Klaus Stafto (gjenvalg)
Sabina Syed (gjenvalg)

1. vara: Tor Øyvind Vestby
2. vara: Pål Thygesen

Meny