Ja til etisk oljefond

Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet, er verdens største statlig eide fond, og Miljøpartiet De Grønne mener det er viktig at fondet forvaltes på en ansvarlig måte.

Oljefondet har som formål å tjene penger til framtidige generasjoner og en
forpliktelse til å tjene pengene på etisk vis. Miljøpartiet De Grønne mener at de
etiske forpliktelsene skal veie tyngre enn profitt.

Oljefondet er opparbeidet på en virksomhet som bidrar til menneskeskapte
klimaendringer. Det er viktig å investere i selskaper som løser klimaproblemer,
ikke skaper dem. Investeringer i bærekraftige selskaper og fornybar energi skal
derfor prioriteres.

Å sikre at Norge ikke gjør seg delaktig i og tjener penger på menneskerettighetsbrudd er et stort ansvar. Oljefondet har derfor et av verdens beste systemer for etisk forvaltning. Miljøpartiet De Grønne mener at det må bevilges økte ressurser til det etiske kontrollen av Oljefondet.

Miljøpartiet De Grønne krever:

  • At Etikkrådet får myndighet til å trekke Oljefondet ut av selskaper som bryter med Menneskerettighetene og andre etiske retningslinjer.
  • At Etikkrådet får økte økonomiske ressurser.
  • At Oljefondet ikke skal investere i bedrifter knyttet til våpenindustrien.
  • At Oljefondet trekker seg ut av av skatteparadiser og selskaper som er registrert i skatteparadiser.
  • At Oljefondet skal øke sine investeringer i fornybar energi.
  • At Statens pensjonsfond utland åpner for å investere i unoterte bærekraftige infrastruktur-prosjekter.

Tilbake til resolusjonsoversikten

Meny