Politiske programverksteder

Miljøpartiet De Grønne skal vedta Norges mest spennende politiske program i 2017!

Programkomiteen ble valgt av landsmøtet 2015 for å lede arbeidet med det nye arbeidsprogrammet som skal gjelde for perioden 2017-2021. Det er dette programmet vi tar med oss inn i stortingsvalget 2017.

Programkomiteen har gjennomgått dagens partiprogram og hente inn innspill til hvordan vi kan forbedre vår eksisterende politikk og utvikle ny politikk.

 • I løpet av våren 2016 har temautvalgene lagt frem sine rapporter med innspill til partiprogrammet 2017 – 2021.
 • Lørdag 9. april blir det tematiske programworkshops for landsmøtedelegatene.
 • 15. mai er fristen hvis du vil komme med innspill til dagens partiprogram. Send oss dine innspill på denne siden her.

Lørdag 9. april fra 13:00 – 14:30 og fra 14:45 – 16:15 blir det avholdt seks parallelle politiske programverksteder for landsmøtedelegatene. Alle delegater vil kunne få med seg to verksteder: ett før og ett etter pausen.

OBS: Meld deg på dine foretrukne politiske verksteder her – eller på landsmøtet.
Har du spørsmål knyttet til de politiske verkstedene? Ta gjerne kontakt med den ansvarlige for programverkstedet.

Her er verkstedene som planlegges:

1. Naturmangfold og kraftutbygging

I hvilken grad kan fornybar kraftutbygging gå på bekostning av natur?
Verkkstedansvarlig: Ola Eian

Innledere:

 • Jan Bråten, Sjefsøkonom i Statnett
 • Maren Esmark, Generalsektretær Naturvernforbundet
 • Benjamin Myklebust, Zero
 • Torfinn Ingeborgrud, bystyrerepresentant Stavanger
 • Mari Mostad, kommunestyrerepresentant Kvam
 • Sandra Opheim, Varaordfører Årdal
 • Tore Dyrendahl, Fylkestingsrepresentant, Sør-Trøndelag
 • Bror Martin Hansen, bystyrerepresentant, Narvik
 • Miriam Aclima Baglund, kommunestyrerespresentant, Hitra

Meld deg på her!

2. De Grønne og Europa-politikk

Norsk politikk henger på mange områder sammen med Europeisk politikk. Hva kan De Grønne gjøre for å påvirke?
Verkstedansvarlig: Øyvind Strømmen

Innledere:

 • Shoaib Sultan, bystyrepolitiker Oslo, nestleder i Nei til EU
 • Øyvind Strømmen, fylkestingsrepresentant Hordaland, Nestleder i Europarøsla Hordaland

Meld deg på her!

3. Samferdsel

Miljøpartiet De Grønne ønsker en miljøvennlig frakt av mennesker og varer, men forholdene og behovene vil være svært forskjellig i byer og distrikt. Hvor og i hvilke sammenhenger er det greit å bygge vei?
Verkstedansvarlig: Karina Garnes Reigstad

Innledere:

 • Lan Marie Nguyen Berg, Byråd for samferdsel i Oslo
 • Natalia Golis, fylkestingsrepresentant i Hordaland
 • Bent Bakkan, fylkestingsrepresentant i Nordland

Meld deg på her!

4. Grønt skifte

På dette verkstedet vil du diskutere grønn økonomi: hvordan vi legger til rette for det grønne skiftet i norsk næringsliv, og hvilke konsekvenser får lavere oljeinntektene for velferden vår?Verkstedansvarlig: Daniel Rees

Innledere:

 • Hallvard Surlien, leder av temautvalg for økonomi
 • Erlend Eggen, kommunestyrerepresentant i Vang og gründer
 • Hanne Lisa Matt, leder av utvalg for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune
 • Jan Bojer Vindheim, gruppeleder i Sør-Trøndelag fylkesting

Meld deg på her!

5. Arbeidslivet i Norge

Arbeidslivet i Norge er i hurtig endring, og utfordres av faktorer som globalisering og delingsøkonomi. Hva skal premissene i fremtidens arbeidsliv være?
Verkstedansvarlig: Bente Aina Ingebrigtsen

Innledere:

 • Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi
 • Kjersti Barsok, 1. nestleder NTL
 • Arbeidsgiversiden privat sektor, rådgiver Rasmus Eiternes Guldvik

Meld deg på her!

6. Grønne verdier og identietsmarkører

Med stor tilvekst og utvikling de siste årene er det tydelig at De Grønne har sterke verdier som mange velgere deler. Vi har en mangfoldig organisasjon med ulike bakgrunner og politiske meninger. Hvilke begreper og ord har vi eierskap til? Hvilke verdier skal skinne gjennom i arbeidsprogrammet? Hva fyller vi disse ordene og verdiene med?
Verkstedansvarlig: Ingrid Liland

Innledere:

 • Birte Simonsen
 • Mari Amdahl Heglum

Meld deg på her!


Du kan også melde deg på verksteder på
 landsmøtet.
Har du spørsmål knyttet til de politiske verkstedene? Ta gjerne kontakt med den ansvarlige for programverkstedet.

Meny