Sakspapirene

Sakspapirene til De Grønnes landsmøte 2016 finner du her.

I år har vi skilt ut Grønn Ungdoms årsmelding som et eget dokument som må lastes ned i tillegg til sakspapirene for øvrig.

Last ned sakspapirene til De Grønnes landsmøte 2016 her.

OBS: Ny oppdatert versjon av Årsmeldingen for Miljøpartiet De Grønne 2015

Last ned Grønn Ungdoms årsmelding for 2015 her.

Eller bla i sakspapirene her:

Meny