Une Aina Bastholms avslutningstale

(Film: Geir Storli Jensen, Birger Berntsen, Catalina Lopez, Paul Johannessen og Vegard Setrom)

Kjære landsmøte,

Tusen takk for en lærerik, spennende og knakende hyggelig landsmøtehelg!

Det er en ære å stå foran dere nå i en ny rolle som deres nasjonale talsperson. Jeg har sluttet som rådgiver i stortingsgruppa allerede, det gjorde jeg i går, og begynner i jobben på partikontoret i morgen.

Vi har hatt en helg med masse gode politiske diskusjoner og det har vært mange inspirerende, kunnskapsrike, kloke innlegg. Det gjør meg stolt av å være med i Miljøpartiet De Grønne!

Vi har vedtatt masse ny politikk denne helgen. Vi har vedtatt en ambisiøs politikk mot matsvinn, vi har vedtatt å styrke Etikkrådet i Oljefondet, og vi har vedtatt at Oljefondet skal være en motor for det grønne skiftet globalt. Vi har vedtatt politikk for et mer inkluderende samfunn, og for gode miljø- og klimakrav til nye bygg. Og endelig har vi fått vedtatt solid politikk for å bevare kystfisket og arbeidsplassene langs kysten.

Grønn politikk vet vi handler om mye mer enn miljøpolitikk. Men miljøpolitikk er også mye mer enn klima eller naturvern som vi er vant til å høre mest om i klimadebatten i Norge. Det er umulig å gjøre noe med det enorme tapet av artsmangfold og med klimautfordringene uten at klima og naturvern sees i sammenheng. Men ikke minst må vi også å endre hvordan vi forvalter, bruker og gjenbruker naturressursene.

Den sittende regjeringen tror at vi kan gjøre alt dette kun med teknologi. Jeg er teknologioptimist på den måten at jeg tror at vi kan bruke teknologien til å utnytte ressurser bedre og mer bærekraftig. Men teknologi kan aldri brukes til å effektivisere eller forske oss ut av at naturen har tålegrenser! Og det vet vi og det må vi være klinkende tydelige på der ute, slik at de andre politiske partiene der ute også etter hvert skal forstå det.

Derfor er den grønne bevegelsen også opptatt av å redusere det materielle forbruket. De fleste partiene mener jo at dette ikke er et politisk anliggende, jeg mener at selvfølgelig er det det. I en globalisert økonomi har mine personlige valg i butikken direkte konsekvenser for mulighetene til mennesker i andre land og de som skal leve i framtiden.

Det er også grunnleggende for et bærekraftig samfunn at vi forvalter ressursene våre godt, og det gjelder ikke minst matressursene. I dag er matproduksjonen under press fra mange kanter, ikke minst fra regjeringen. Det er noe jeg har lyst til å jobbe mye mer med, for at De Grønne skal bli det ledende partiet på bærekraftig landbruk. For alle som er opptatt av bærekraftig landbruk skal vi være deres valg i 2017.

Vi har en regjering i dag som systematisk bygger ned rammer som lenge sikret et variert og spredt familielandbruk i Norge som har utnyttet ressursene der ressursene er til å lage mat.

Det gjelder regler som priskontroll og konsesjoner.

Det at denne regjeringen har hatt fokus på pris og volum i stedet for kvalitet, går også utover miljø og dyrevelferd. Det er noe vi har vært gode til å sette på agendaen, og det skal vi fortsette med. Norsk matproduksjon kan ikke konkurrere på pris, men vi kan konkurrere på kvalitet, på at dyrene har det bra og på miljø, blant annet ved at vi lar forbrukerne få mer informasjon så de kan bruke sin forbrukermakt.

Vi har også en regjering som systematisk angriper jordvernet. De har som selvstendig, politisk mål å begrense Fylkesmennenes mulighet til å forsvare Stortingets vedtatte vern av jordvern, og det er imponerende lite gjennomtenkt av en kunnskapsregjering.

Nå, kjære landsmøte, går vi til hvert vårt og tilbake til våre lokallag. Noe av det viktigste vi skal gjøre fremover er politikkutviklinga fram mot 2017.

Som Rasmus gleder meg til å følge med på programkomiteens arbeid og ta med innspill fra verkstedene vi hare hatt på landsmøtet. Jeg tenker også etter helgens debatter at det er en del tema det er viktig å ha seminarer og møter på fremover. Jeg syns det er naturlig å trekke ut noen politikkområder hvor jeg mener vi har behov for å diskutere mer.

Da tenker jeg på rus, som Knut Svisdal fra Malvik tok opp her. Ulv og landbruk har vært et tema jeg har tenkt på lenge, og jeg tenkte å kontakte fylkeslaget i Hedmark med en gang om det. Natur og fornybar energi, det tror jeg mange fylkeslag kan kjenne seg igjen. Og det vi snakket om på ett av seminarene her, språket om oss selv og det framtidssamfunnet vi jobber for.

Jeg gleder meg til å sette i gang! Jeg ser fram til å bli kjent med flere av dere, og bedre kjent med dem av dere jeg kjenner fra før.

Sammen skal vi jobbe for å dele seirene vi gjør rundt omkring i landet med omverdenen, og også dele utfordringene vi har i det pol arbeidet med hverandre.

Rasmus og jeg gleder oss fantastisk mye til å sette i gang med arbeidet for å bygge et parti og følge en politikkutvikling som skal ta oss inn på Stortinget med en stor gruppe fra hele landet i 2017!

La oss inspireres av det svenske regjeringspartiet, Miljøpartiet De Gröna, og jobbe for at den politikken vi nå utvikler, blir Norges ofisielle politikk i regjering snart.

Meny