Nominer en miljøhelt!

Mikal Miljøhelt

De Grønne har vokst til nesten 300 folkevalgte. Våre miljøhelter.

De kjemper for fiskerne og fisken i fjorden, for småbøndene og matjorden, for barna og trygge skoleveier og mye, mye mer.

Men skal vi redde miljøet og menneskene fra regjeringens rovdrift, trenger vi flere slike helter. Ikke bare i byene, men i bygdene.

Alle Norges kommuner trenger en miljøhelt. Nominer din miljøhelt her:

Hvem kan være miljøhelter?

Du trenger ikke være politiker fra før av for å kunne stille som kandidat for De Grønne. Alle kan være en miljøhelt! Men for å stå på liste til kommunevalget må du ha:

  • Adresse i Norge.
  • Fylt 18 år i 2019. (16 år i noen kommuner)
  • Blitt valgt av lokallaget.

Vi oppfordrer spesielt kvinner til å stille!

Hva gjør en miljøhelt?

Som miljøhelt kjemper du for grønn politikk i der du bor. Hvilke saker du engasjerer deg i velger du stort sett fritt selv.

Du vil aldri være miljøhelt alene. Med deg på laget vil du ha minst seks andre, som vil stå på liste sammen med deg.

Hva får en miljøhelt for innsatsen?

  • Du får en “mentor” som kan lære deg opp.
  • Du får møte andre miljøhelter.
  • Du får mulighet til å få gjennomslag for grønn politikk i din hjemkommune.Meny