Arnstad kaster penger ut av vinduet

12. april 2013

Hanna E. Marcussen og Harald A. Nissen

Nasjonal talsperson Harald A. Nissen mener regjeringen kaster penger ut av vinduet i NTP. Her sammen med talskvinne Hanna E. Marcussen.

– Marit Arnstad kaster penger ut av vinduet når hun legger opp til å bygge både motorveier og dobbeltsporet jernbane på de samme strekningene. Dette mener talsperson Harald A. Nissen fra Miljøpartiet De Grønne.

I dag ble stortingsmeldingen Nasjonal transportplan (NTP) lagt frem av regjeringen. De Grønne mener regjeringen lider av prioriteringsvegring og vil finansiere et kraftig løft for togtilbudet ved å stanse alle nye investeringer som øker kapasiteten på riksveinettet.

– Det er lite gjennomtenkt å bygge ut både riksveier og jernbane gjennom Østfold, Vestfold og nordover på Østlandet. Økt kapasitet på veiene fører til at flere velger bilen. Det er liten vits i å styrke jernbanen hvis man samtidig svekker passasjergrunnlaget på den samme strekningene sier Harald A. Nissen.

Nissen viser til at satsingen på firefelts E6 forbi Hamar kan føre til en reduksjon i passasjergrunnlaget på tog strekningen mellom Oslo og Hamar.

– Hvis vi i stedet velger å prioritere tog er det realitisk å sette i gang byggingen av den første høyhastighetsbanen mellom norske byer allerede i neste stortingsperiode tror Nissen.

Nissen mener de høye veiinvesteringene er en sentral årsak til at det ikke er satt av penger til en ny togtunnell under Oslo i planen.

– Dagens overbelastede tunnelløp er i ferd med å lamme togtrafikken på det sentrale Østlandet og det vil ta mange år å bygge en ny tunnel. Det er alvorlig at regjeringen fortsetter å skyve dette prosjektet frem i tid, sier Nissen.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny