Rasmus ønsker Dalai Lama velkommen

– Asylpolitikken er problemet, ikke Anundsen

18. mars 2015

Rasmus Hansson har sagt til BT at Miljøpartiet De Grønne (MDG) på det nåværende tidspunkt ikke ser grunnlag for å støtte et mistillitsforslag mot Anundsen.

Hansson, som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for Miljøpartiet De Grønne, oppgir at de skal følge godt med på om det kommer nye opplysninger eller argumenter i saken de neste dagene.

– I denne saken er det først og fremst norsk asylpolitikk som fortjener mistillit, ikke Anundsen. Justisministeren fører dessverre den politikken som har flertall i Stortinget, sier Hansson.

– Anundsen har ført en asylpolitikk vi er sterkt uenig i, han har gitt særs uklar beskjed til sine etater, ikke sjekka om de skjønte beskjeden og ikke registrert at de faktisk sa fra at de ikke skjønte den. Og han og statsministeren har urettmessig skyldt på politidirektøren. Men Anundsen har beklaget sin dårlige beskjed og oppfølging overfor Stortinget. Da står vi igjen med dårlig politikk og dårlig politisk håndverk, men neppe en konstitusjonell feil.

Hovedproblemet med norsk asylpolitikk er at den er styrt etter samlede måltall for antall returer, ikke humanitære forpliktelser eller hensynet til barnets beste.

– Debatten om mistillitsforslag mot justisministeren tar fokus vekk fra det ansvaret stortingsflertallet har for dagens asylpolitikk, sier Hansson.

– Alle partiene på Stortinget, bortsett fra De Grønne og SV, stemte for å øke måltallene for tvangsreturer for 2014, noe som nødvendigvis fører til at også flere lengeværende barn sendes ut, med mindre disse skjermes direkte. En slik skjerming har aldri funnet sted, sier Hansson.

– I kontrollhøringen som ble holdt i Stortinget i februar, ble det tydelig at det skjedde en politikkendring i 2010 som førte til stadig mer fokus på måltall for antall tvangsreturer, som er noe av grunnen til at humanitære forpliktelser og barnets beste blir satt i annen rekke så alt for ofte.

De Grønne mener at den politiske avstanden mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre, samt debatten nå rundt justisministerens vedtak, gir behov for en grundigere diskusjon om prioriteringene i norsk asylpolitikk.

–  De Grønne mener at måltall for utsendelse må bli mer fleksibel, og rettsvernet til barna må styrkes betraktelig. Blant annet bør barn få saken sin vurdert på nytt når det er gått lang tid siden opprinnelig utsendelsesvedtak ble gjort, sier Hansson.

De Grønne mener i tillegg prinsipielt at barn som har vært i Norge i over 3 år, og voksne som har vært her minst 5 år, bør få bli, sier Hansson.

1. februar i år stilte De Grønne Solberg spørsmål i Stortinget om hvordan måltallet skal vektes opp mot andre, viktige skjønnsvurderinger, som barnets beste.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny