Kroppspress

Foto: https://www.flickr.com/photos/marionzetta/

Bekjemp kroppspresset!

11. desember 2015

Sammen med SV, Sp og KrF har De Grønne lagt fram et forslag for å forebygge kroppspress grunnet reklame.

Å ha en perfekt kropp er noe som opptar barn og unge i stadig større grad. Samtidig tiltar reklametrykket: Barn blir utsatt for reklame som fokuserer på utseende både i media, på bussholdeplassen, i sosiale medier og på gaten. Blant annet gjennom retusjering fremmer et urealistisk eller usunt skjønnhetsideal.

Derfor har De Grønne, sammen med Krf, SV og Sp, lagt fram flere forslag som Stortinget skal behandle for å forebygge kroppspress grunnet reklame, spesielt blant unge jenter.

Håper på gjennomslag

– Vi håper fellesforslagene vil få gjennomslag og sørge for at unge i langt mindre grad opplever kroppspress grunnet reklame, sier Une Aina Bastholm, stortingsvara for De Grønne.

I fellesforslaget som er lagt fram for Stortinget ber vi regjeringen om å foreslå endringer i markedsføringsloven for å gi barn reell beskyttelse mot reklame, og for å hindre kroppspress og de negative konsekvensene dette har for barns psykiske helse.

Reklame et problem

Rapporter fra blant annet Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) fra 2014 viste at 85 prosent av unge jenter og 30 prosent av unge gutter opplever kroppspress. Respondentene oppgir at reklame hadde enten stor eller størst påvirkningskraft på opplevd kroppspress.

– At ungdom selv oppgir reklame som en viktig årsak til kroppspress, er grunn nok til å ta grep på dette punktet allerede nå. Samtidig er det åpenbart at det trengs mer kunnskap om årsakene til presset ungdom opplever generelt, for å kunne vurdere ytterligere tiltak for å gi barn og unge en tryggest mulig oppvekst, sier Une Aina Bastholm.

Offentlige rom

Derfor har vi foreslått tiltak for å motvirke at barn og unge blir utsatt for kroppspress gjennom reklame generelt, og reklame i offentlige rom spesielt.

Samtidig vil vi rette en takk til organisasjonene som har bistått oss i utarbeidelsen av forslaget, Norsk Kvinnelig Sanitetsforening, PRESS – Redd Barna Ungdom og Ungdom mot retusjert reklame (hvor blant annet Grønn ungdom er med).

En del av reklamen ungdom utsettes for er i det offentlige rom, særlig i byene. Vi mener derfor at offentlige rom skal være frie fellesområder for alle innbyggere. Når disse kommersialiseres og fører til press på selvbildet til innbyggerne, blir de i realiteten mindre inkluderende, særlig for unge.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny