– Beklager uttalelser om Assad

20. august 2013

Miljøpartiet De Grønne tar avstand fra Ola Tellesbøs uttalelser om Assad-regimet og Gaddafi. Opplands-kandidaten selv beklager uttalelsene.

Facebook-kommentarer der 1. kandidat for De Grønne i Oppland går ut med støtte til Assad-regimet har de siste dagene vært gjenstand for en del oppmerksomhet i sosiale medier og media.

Partiet har nå satt i gang en prosess for å kartlegge omfanget av kommentarene, og på grunnlag av denne vil partiet vurdere eventuell videre handling. Prosessen har bekreftet Assad-uttalelsene og også at Tellesbø tidligere har omtalt Muammar Gadaffi i positive ordelag. Kandidaten selv beklager.

– Jeg beklager dypt mine uttalelser. Uttalelsene er i strid med partiets program og ikke-voldsprinsipp som er viktig for meg, og jeg forstår at folk både i og utenfor partiet reagerer på dette, sier Ola Tellesbø.

– Som representant for De Grønne vil jeg holde meg til partiets vedtatte politikk. Folk kan derfor være trygge på at en stemme på De Grønne i Oppland er en stemme på en offensiv og god klimapolitikk. Dette er grunnlaget for mitt engasjement i partiet, og dette er hva partiet vil ha fokus på på Stortinget, sier han.

Partisekretær Mikkel Storm Glomstein understreker at partiets kandidater går til valg på et landsmøtevedtatt arbeidsprogram som alle kandidater er forpliktet til å representere.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny