Best på miljø og dyrevelferd

08. september 2013

Flere organisasjoner har vurdert de ulike partienes programmer. De Grønne topper rangeringene på miljø- og klima, og er det mest dyrevennlige partiet.

Klima og miljø

Klimavalg 2013

best-i-test

Klikk for å forstørre

Klimavalg 2013 er en bred allianse av organisasjoner og samfunnsaktører med et tydelig felleskrav om en mer ansvarlig norsk klimapolitikk.

Klimavalg-evalueringen tar hensyn til oppbygging, omfang og helheten i partienes programmer. Miljøpartiet De Grønne får toppkarakter og full score på alle punkter. Klimavalg 2013 skriver:

«MDG har et radikalt grønt program. De ønsker å omlegge Norge fra en oljebasert til en fornybarbasert energinasjon ved å stanse all petroleumsproduksjon i løpet av tjue år. Målsettingene til MDG er svært ambisiøse, og det er ingen tvil om at partiet setter klima og miljø foran alle andre samfunnsinteresser. MDG vil at økologisk bærekraft, og ikke økonomisk vekst, skal være det overordnede målet for politikken, og de skal ha ros for å adressere miljøproblemene knyttet til økende forbruk.»

Førsteplass – Karakter: 6/6 – Les mer her.

Naturvernforbundet Hordaland/Natur og Ungdom

Miljøpartiet De Grønne kommer godt ut på Naturvernforbundet Hordaland og Natur og Ungdoms Miljøvalgundersøkelse 2013.

Undersøkelsen bygger på ti påstander og partienes respons på hver av dem, og omfatter blant annet høyere klimaavgifter, økte tilskudd til bygging av utslippsfri/elektrisk kollektivtrafikk, samt stans av ytterligere letevirksomhet på norsk sokkel.

Delt førsteplass – Karakter: 6/6 – Les mer her.

Miljøagentene

Fire miljøagenter har vurdert svarene vi fikk fra partiene på hva de mener om kollektivtrafikk, energi, miljøvern, oljeboring og rovdyr.

Miljøpartiet De Grønne topper rangeringen og er det eneste partiet som får full score på alle punkter.

Førsteplass – Karakter: 5/5 – Les mer her.

WWF

WWF har i sin partitest spurt partiene hva de mener om 12 viktige miljøsaker. Miljøpartiet De Grønne får full score på 11 av sakene, og delt første/andre-plass på samtlige saker. Alle sakene sett under ett gir oss delt førsteplass med ett annet parti.

WWF trekker blant annet frem Miljøpartiet De Grønne ønsker å utrede en norsk klimalov, krav om et mer miljøvennlig oljefond, varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, samt at vi ønsker å legge til rette for mer kraft fra havvind.

Se alle enkelttestene her.

Delt førsteplass – Karakter: 35/36 – Les mer her.


Dyrs rettigheter

Dyrevernalliansen

dyrevelferd-thumbDyrevernalliansens velgerguide ser nærmere på ti konkrete punkter innenfor dyrevelferd, som de ulike partiene vurderes på. Her kåres Miljøpartiet De Grønne til det politiske partiet som er best på dyrevelferd. Organisasjonen skriver:

«MDG har et konkret og utfyllende program og vil gjennomføre merkesaker innen dyrevelferd som vi vet at store deler av befolkningen er opptatt av. De vil avvikle pelsdyrhold, forby ville dyr i sirkus, opprette et eget dyrepoliti og ha en egen avdeling for dyrevelferd som gjør at dette ikke konkurrerer med næringsinteressene i landbruket slik vi ser i dag.

MDG vil også bedre de elendige forholdene for oppdrettsfisken. Partiet har i tillegg en politikk på så godt som alle ti punkter, men kunne med fordel vært mer konkret når det gjelder landbruk og matproduksjon. De har ellers dyrevelferd som naturlig del av sitt politiske kart.»

Førsteplass – Karakter: 6- – Les mer her.

NOAH

NOAH har gjennomgått alle partiene og rangert det mest dyrevennlige partiet fra 1 til 10 etter innhold i partiprogram og totalvurdering.

Miljøpartiet De Grønne er ifølge NOAH det mest offensive partiet. Begrunnelsen er blant annet at De Grønne vil forby mot oppdrett av pelsdyr, smertevoldende dyreforsøk og dyreforsøk som forårsaker stress og angst, samt ville dyr i sirkus. støtte til et eget dyreverntilsyn. Organisasjonen viser i tillegg til at partiet vil sette som nasjonalt mål å redusere kjøttforbruket og fremme vegetariske alternativer i offentlige innkjøp.

Førsteplass – Karakter: 9/10 – Les mer her.

 

Asylpolitikk

NOAS

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) har i sin velgerguide evaluert de ulike partienes asylpolitikk ved å gjennomgå partienes programmer og se på både uttalelser og forslag og hvilken politikk partiene har ført i praksis.

Miljøpartiet De Grønne får skryt av NOAS for at en solidarisk asylpolitikk basert på FNs anbefalinger, at partiet vil øke antallet kvoteflyktninger, at politikken legger stor vekt på humanitetshensyn og hensynet til barnets beste, samt at vi vil gi arbeidstillatelser til flere asylsøkere.

Delt førsteplass – Karakter: 5/6 – Les mer her.


Samferdsel

Syklistenes Landsforening (SLF)

tourdegronnbading-forsideSyklistenes Landsforening har gjennomgått partiprogrammene til ni partier som stiller til stortingsvalget. I foreningens gjennomgang får Miljøpartiet De Grønne fem av fem mulige poeng og en delt førsteplass.

Syklistenes Landsforening skriver.

«MDG prioriterer de transportformer som belaster miljøet minst. Det vil si en økt prioritering av sykkel. Programmet er konkret og meget bra på flere områder.»

Delt andreplass – Karakter: 5/6 – Les mer her.


Landbruk

Oikos

Oikos har vurdert hva de ulike politiske partiene mener om økologisk landbruk med utgangspunkt i debatten om temaet på Litteraturhuset i Oslo 26. august.

Miljøpartiet De Grønne kommer best ut i Oikos’ rangering, og får skryt for å ta til orde for en full omlegging til et reelt selvforsynt og økologisk landbruk, momsfritak for økologisk mat, samt for målet om at 50 prosent av offentlige matinnkjøp skal være økologisk innen 2017.

Førsteplass – Karakter: 6/6 – Les mer her.


Skog- og arealforvaltning

Sabima

Sabima har gått gjennom partienes programmer for å undersøke hvem som mener hva om forskjellige spørsmål angående naturressurser. Her blir De Grønne kåret til delt «best i test» på  skog, fremmede arter i norsk natur, arealforvaltning samt naturkunnskap.

Her får Miljøpartiet De Grønne blant annet skryt for å ha tall- og programfestet skogvern, for en detaljert program når det gjelder fremmede arter, og for naturvennlig, bærekraftig arealforvaltning.

Les mer her.


Hederlig omtale

Christian V. Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) gir De Grønne ros for sin boligpolitikk, som han mener både vil stimulere til økt boligbygging og konkret avhjelpe førstegangskjøperne inn i markedet.

De Grønne er det mest populære partiet blant kunstnere, med 27,8% oppslutning, viser en undersøkelse som NRK har gjennomført blant 1500 kunstnere.

Fri Flyt sine lesere mener vi har best politikk på motorisert ferdsel i utmark.

Human-Etisk Forbund mener at vår politikk, sammen med noen andre partier, er best på livsynsfrihet.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny