Bevar matfatet!

Bevar matfatet!

30. august 2015

Er det noe vi ikke bør sløse med, så er det mat. Over hele Norge går De Grønne nå til valg på å bevare matfatet. Vi ønsker en nullvisjon for tap av matjord, sikre distriktslandbruket og holde kysten ren, samt sørge for god dyrevelferd og kunnskap om hvor maten kommer fra.

Klimaendringer, befolkningsvekst og skjev fordeling av jordas matressurser gjør at FN varsler en økende global matmangel. Likevel kaster vi en femtedel av maten vi kjøper i Norge.

Landbruksministeren mener maten er for dyr. Men få bruker så lite av budsjettet sitt på mat som nordmenn. Når er maten billig nok? Prisjaget og nye mattrender har allerede effektivisert og spesialisert så mye at vi sløser med ressurser og legger et press på dyrene og miljøet som nordmenn ikke står for. Vi tror forbrukerne heller betaler mer for ren og rettferdig mat. Og vi tror at engasjement og kjærlighet til maten blir større, om flere får prøve å dyrke sin egen mat.

Rent vann gir ren mat

Havområdene, fjordene og elvene våre rommer enorme naturverdier og matressurser. Langs hele kysten er fisket både arbeidsplass og kulturbærer, og skal legge grunnlaget for bærekraftig næringsvirksomhet, matauk og bosetting i fremtiden.

Men da må vi holde kysten ren. Oppdrettsnæringen er blitt Norges nest viktigste eksportnæring, men har enorme problemer med miljø og dyrevelferd. Næringen må få bukt med lakselus, rømt oppdrettslaks og avfall fra anleggene før den kan vokse mer.

Mer mangfold, mindre industri

I Norge i dag bygger vi ned matjorda, mens beiter og utmark alt for mange steder gror igjen. Norsk matproduksjon blir i stedet basert på soya fra utlandet, som legger beslag på matjord der. Det er ikke bærekraftig, og det er heller ikke særlig solidarisk.

Vi vil slå en ring om matjorda vår. Vi vil gjøre det lønnsomt å produsere korn og vegetarisk, og vi vil la bønder investere i miljø og dyrevelferd. Vi vil gi bedre vilkår for det økologiske landbruket, fordi det er med økologiske prinsipper vi tar best vare på fruktbarheten i jorda, vannkvalitet, naturmangfold, dyrevelferd og lokal mattrygghet.

De Grønne vil:

  • Fjerne moms på grønnsaker og økologisk mat    
  • Øke andelen økologisk og/eller lokalprodusert mat i offentlige kjøkken og kantiner
  • Heve statusen til jordloven slik at den er likestilt eller overordnet plan- og bygningsloven.
  • Bevilge 70 millioner til skolehager, grønt matprogram for offentlige kantiner, og utviklingsmidler for urbant landbruk.
  • Tilby bøndene et grønt oppgjør som sikrer bedre lønnsomhet, økt selvforsyning og et bærekraftig landbruk over hele landet. Forslaget vil gjøre det mer lønnsomt å dyrke korn, ha dyr på beite og drive økologisk og dyrevennlig.
  • At lokalbefolkningen langs kysten skal fortsette å eie fiskeressursene.
  • Innføre strengere miljøkrav for oppdrettsnæringen og støtte til miljøvennlig omlegging, f.eks. til lukkede anlegg

Les mer om De Grønnes politikk for å bevare livsgrunnlaget og ta vare på naturen, mennesker og ressurser.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny