Bilfritt sentrum

Bilfritt sentrum: realiserbart og riktig

23. oktober 2015

Det nye rødgrønne byrådet ønsker å gjøre Oslo sentrum bilfritt. Erfaringer fra andre europeiske storbyer viser at dette er gjennomførbart, og at et slikt klimatiltak ofte også har positive ringvirkninger for lokalmiljøet.

Oslos nye byråd, sammensatt av representanter fra MDG, Ap og SV, vil gjøre sentrumskjernen i Oslo bilfri innen 2019. Dette innebærer ikke fysisk avstenging av sentrum for alle typer kjøretøyer; gode praktiske løsninger skal utarbeides slik at utrykningskjøretøyer, varetransport og drosjer kan komme frem.

Bilfritt sentrum er et klimatiltak. Flere europeiske storbyer har allerede realisert, eller har planer om å realisere, store bilfrie områder i sentrum. København, Barcelona, Brussel, München og Athen er eksempler på byer som har gjennomført en slik løsning med stor suksess. Bilfritt sentrum er altså på ingen måte et urealistisk eller radikalt forslag, men tvert i mot en oppskrift på hvordan fremtidens bærekraftige, levende byer må se ut.

Positive lokale ringvirkninger

Det er lite sannsynlig at et bilfritt sentrum i Oslo innebærer et dødsstøt mot handelsstanden. Tvert i mot viser forskningen at det er en klar sammenheng mellom prioritering av gående og økt omsetning i butikker i sentrum. Dette kom frem i en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI), hvor man oppsummerte funnene fra tidligere studier om sammenhengen mellom handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum.

En av forskerne bak rapporten, Aud Tennøy, uttalte til P4 Nyhetene at dersom man gjør det triveligere og enklere å være fotgjenger i byen, så øker både antall folk som bruker sentrum og handelen. Andre fordeler med å få privatbilene ut av sentrum, er at det vil bli mindre støy, bedret trafikksikkerhet og enklere for kollektivtrafikken å komme frem. Dette øker kvaliteten ved å oppholde seg i sentrum for både innbyggere og turister.

Er bilfritt sentrum ulovlig?

Noen advokater har kommet med et utspill i media om at det vil være ulovlig å forby privatbilisme i Oslo. Dette har imidlertid møtt motstand fra Hans Fredrik Marthinussen, jusprofessor ved Universitetet i Bergen, som i Dagbladet karaktiserer utspillet som ‘reint sprøyt’. Det nye byrådet demonstrerer stor politisk vilje til å satse på en bærekraftig byutviklig, og vi i MDG ser fram til fortsettelsen.

Les mer om bilfritt sentrum her:

 

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny