Partilederdebatt under dag 3, Arendalsuka

16. august 2012

Torsdagen ble en fullspekket dag med mengder av aktiviteter under Arendalsuka. På Miljøpartiet De Grønne sin stand har vi fått mange nye medlemmer, både lokalt i Arendal som nå kommer å etablere et nytt lokallag, og andre interesserte fra det ganske land.

Dessuten ble det bl.a. under dagen gjennomført en EU debatt som trakk mange tilskuere. Men det aller største denne dagen var den første ordentlige partilederdebatten, hvor samtlige stortingspartier var tilstede. MDG hadde også klart å få tilgang til debatten ved å stille spørsmål til panelet.

Sentralstyremedlem Nikki Schei og talsperson Hanns Marcussen klare for debatt under Arendalsuka.

Talsperson Hanna Marcussen stilte følgende spørsmål til statsminister Jens Stoltenberg: «Regjeringen påstår at de er villige til å satse på utvikling av grønne arbeidsplasser. Foreløpig har man sett lite til det. Med den ensidige satsingen på fortsatt sterk utvinning av oljesektoren forsvinner ressurser og kompentase innen andre næringer. Er regjeringen, og opposisjon, derfor villig til å redusere oljeutvinningen for å skape grobunn til et grønt næringsliv?» Ikke helt overraskende ble svaret fra Stoltenberg at «Nei, regjeringen står fast at man kan gjøre begge deler. Både fortsatt på oljerelatert virksomhet og nye grønne næringer – ja takk, begge deler».

Denne debatten og svaret som MDG fikk, viser tydelig hvorfor Miljøpartiet De Grønne trengs på Storinget om et år!

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny