Datalagringsdirektivet på historiens skraphaug

Datalagringsdirektivet på historiens skraphaug

09. april 2014

I går dømte EU-domstolens datalagringsdirektivet (DLD) til å være i strid med grunnleggende rettigheter for EU-borgere. Miljøpartiet De Grønne mener DLD nå må skrinlegges.

– DLD er dermed sendt på historiens skraphaug der det hører hjemme. Nå gjenstår det å se hvordan regjeringen velger å håndtere dette, sier nasjonal talskvinne Hanna E. Marcussen.

Marcussen mener denne utviklingen kunne vært forutsett av de to partiene Høyre og Arbeiderpartiet som stemte for å innføre DLD i Norge i 2011.

– Dette er ikke overraskende, men veldig gledelig. Allerede før DLD ble vedtatt i Norge, var direktivet dømt grunnlovsstridig i flere land, blant annet i Tyskland, sier Marcussen.

Hun mener dette bekrefter det Miljøpartiet De Grønne hele tiden har sagt – at direktivet er en alt for stor inngripen i vanlige lovlydige folks liv.

I Norge har implementering av direktivet blitt utsatt i påvente av konklusjon fra EU-domstolen. Dommen er nå på plass, og saken kan forkastes. Men det uvanlige Arbeiderpartiet/Høyre-samarbeidet som dannet knapt flertall i Stortinget ser ut til å fortsatt vil jobbe for å få på plass det lovstridige direktivet.

– Dessverre kan det se ut til å ha gått prestisje i saken for de som fikk flertall i 2011. Miljøpartiet De Grønne vil fortsette å kjempe for borgerrettigheter og personvern også i den digitale sfære, sier Marcussen og legger til at masseovervåking må unngås. Alle har rett på et privatliv, også på nett.

I dagens spørretime fikk statsminister Erna Solberg flere spørsmål om Datalagringsdirektivet. Hun ville ikke konkludere, men innrømmet at direktivet ikke lenger eksisterer.

Det foreslåtte direktivet ville gitt skattebetalere milliardkostnader og driftkostnader i hundremillionersklassen årlig. Disse pengene bør gå til å styrke politi og etterretning, så de kan jobbe effektiv innenfor de rammene dagens lovverk tillater.

– Dette er stor seier for all de gode kreftene i sivilsamfunnet som har jobbet knallhardt for å stanse innføringen av direktivet, sier Marcussen.

Miljøpartiet De Grønne jobber for at personvernet skal stå sterkt, også på internett. Du kan lese mer om vår digitalpolitikk her.

Les også tankene Hanna Marcussen gjorde seg rundt PRISM, DLD og den nye åndsverksloven i forbindelse med stemmerettsjubileet. Marcussen er styremedlem i Digitalt Personvern, en organisasjon dannet for å stanse datalagringsdirektivet.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny