De Grønne åpner det første “gjørdetselv-verkstedet”

De Grønne åpner det første “gjørdetselv-verkstedet”

05. november 2015

I februar foreslo Hilde Opoku gjennom en interpellasjon i Bystyret å starte opp “gjørdetselv-verksteder” i Trondheim. Tirsdag klippet hun som varaordfører snoren på den første piloten.

– Vårt overforbruk og kjøp-og-kast kultur er kjernen i klima og miljøproblemene. Dette må vi gjøre noe med, vi må skape en kultur for gjenbruk og reparasjon. Med lokale «Gjørdetselv-verksted» vil det bli enklere for folk å ha tilgang til verktøy og kunnskap for reparasjoner og re-design som øker gjenbruk og begrenser overforbruket, sier Opoku som er varaordfører i Trondheim og nasjonal talsperson for De Grønne.

Hun håper dette  «Gjørdetselv-verkstedet” på Kattem i Trondheim blir det første av mange slike verksted i Norge. Verkstedet er bygget opp i samarbeide mellom Frivillighetssentralen og Kattemkjeller’n ungdomsklubb. Her kan naboer møtes på tvers av generasjoner og andre skillelinjer og hjelpe hverandre med tips og råd. Det vil også bli holdt kurs og temakvelder. Modellen er hentet fra Tyskland hvor «Haus der Eigenarbeit» er utbredt, spesielt i München.

– Mange av våre folkevalgte er opptatt av forbruksproblematikken. Konseptet «gjørdetselv-verksted» kombinerer to sentrale punkt i den grønne ideologien: Målet om et samfunn som er både økologisk og sosialt bærekraftig, sier Opoku.

Grønn ideologi i praksis

«Gjørdetselv-verkstedet» på Kattem har utstyr og verktøy, der erfarne seniorer deler av sin kunnskap med ungdom som ikke har lært å reparere, sy, lappe, og så videre. Men kunnskapen overføres andre veien også, de unge har for eksempel mye digital kompetanse og ikke minst ideer til design. Opoku håper dette vil skaper en møteplass som ikke bare kan gagne klimaavtrykket, men forhåpentligvis også livskvaliteten til de involverte.

– En tredobling av det private forbruket fram mot 2050 gir ingen mening. De Grønne er det eneste partiet som hittil har lansert konkrete tiltak for mindre materielt forbruk, sier Opoku.

Forslag til Opoku er basert på forslag i Miljøpartiet De Grønne sitt alternative statsbudsjett. De Grønne har også tidligere i år fremmet et historisk forslag i Stortinget om å få det materielle forbruket i Norge til et bærekraftig og rettferdig nivå. Gjørdetselv-verksteder er et av flere tiltak som kan bidra til en utvikling i riktig retning.

Representasjon og signaleffekt

Trondheim styrer etter Formannskapsmodellen. I Trondheimsmodellen er mange ansvars- og representasjonsoppgaver delegert til varaordføreren som er byens nest øverste politiske posisjon. Dette gir Miljøpartiet De Grønne muligheten til å vise fram bredden i den grønne ideologien, og befester det solid fotfeste Miljøpartiet De Grønne har i Trondheim.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny