De Grønne er sykkelpartiet

De Grønne er sykkelpartiet

11. september 2015

Transportøkonomisk Institutt, Trygg Trafikk og Syklistenes Landsforening har vurdert partiprogrammene, og er enige om at De Grønne er det beste partiet for syklister.

Dommerpanelet har bestått av Olav Torvund fra Syklistenes Landsforening, Harald Aas fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), og Miriam Kvanvik fra Trygg Trafikk. De har gått gjennom partiprogrammene for å kåre Oslos beste sykkelparti.

Torvund er aktiv syklist og sykkelaktivist, mens Aas fra TØI har vurdert partiene med forskerøyne. Trygg Trafikk derimot har lagt mer vekt på trafikksikkerhet og opplæring. De er likevel enige om hvem som er det beste sykkelpartiet: Miljøpartiet De Grønne innkasserte en femmer og to seksere.

– En helhjertet sykkelsatsing, og de er opptatt av nullvisjonen om at ingen skal drepes i trafikken, sier Kvanvik til Osloby.no.

En helhjertet sykkelsatsing

Lan Marie Nguyen Berg, MDGs førstekandidat i Oslo, er storfornøyd med seieren.

– Så bra! Sykkel er jo kjempeviktig for oss. Sykkelen er også nøkkelen til en bedre by: Det blir mindre klimagassutslipp, færre biler og en hyggeligere by å være i. For å få til en skikkelig sykkelsatsing i Oslo må vi omdisponere areal fra bilene til de som sykler. Ett av de viktigste grepene vi gjør fremover er å redusere antallet biler i byen, ikke å øke dem, sier Nguyen Berg til Osloby.no.

Vil øke ambisjonsnivået

De Grønne satser stort på sykkel, og mener vi må tenke nytt innen sykkelpolitikken. Fotgjengere, syklister og biler skal kunne bevege seg mest mulig uavhengig av hverandre. Å skille disse tre typene trafikanter gir både økt effektivitet, fremkommelighet og færre ulykker – men først og fremst gir det en økt opplevelse av trygghet som gjør at mange flere grupper vil tore å ta sykkelen og beina i bruk.

De Grønne vil øke ambisjonsnivået og arbeide for at 25 prosent av daglige reiser i Oslo gjennomføres på sykkel i 2025. Vårt mål er at det alltid skal være lettere å sykle enn å ta bilen for å gjennomføre dagens gjøremål.

Det er forresten ikke bare i Oslo vi har en god sykkelpolitikk, men over hele landet. Vi får eksempelvis førsteplass i Stavanger også.

Sykkel er ikke det eneste området hvor vi skårer høyt. Sjekk ut denne saken og les om hvor De Grønne er best i test!

Vi vil:

 • Starte en omdisponering av gate- og veiareal som underbygger sykling og etablere egne sykkelfelt som oppleves trygge av brukerne.
 • Utbedre høye kantsteiner og andre unødvendige hindringer i sykkeltraseene.
 • Prioritere ombygging av kryss og rundkjøringer etter modell fra Nederland, slik at syklende, fotgjengere og motortrafkk skilles i størst mulig grad.
 • Gjennomføre et sykkelløft for byens skolebarn. Ambisjonen er at alle skolebarn skal ha en trygg skolevei og mulighet til å benytte sykkel til skolen.
 • Holde sykkeltraseene frie for snø og is om vinteren
 • Oppgradere gang- og sykkelveiene langs innfartsårene til sykkelekspressveier, med nye traseer der det i dag er for bratte bakker og krappe svinger.
 • At bysykkelordningen utvides slik at den i 2017 dekker hele byggesonen, og at Groruddalen etableres som prøveprosjekt for å teste ut hvordan man mest mulig effektivt utvider bysykkelordningen utenfor ringveien.
 • Utrede reklamefri utvidelse av bysykkelordningen
 • Legge til rette for økt bruk av elsykler, herunder utvide bysykkelordningen slik at den også omfatter sykler med elmotor.
 • Koble sammen systemene til ruter og bysykkelordningen, slik at man kan låne sykkel dersom man har månedskort hos Ruter.
 • Gjøre det mulig å delta i bysykkelordningen fra og med fylte 16 år.
 • Tilby utleie av fraktesykler knyttet til biblioteker, avfallsstasjoner, studentbyene og ved kollektivknutepunkt.
 • At det etableres bysykkelstativer ved alle utdanningsinstitusjoner og studentbyer og i alle bydelssentra og ved viktige handelssentra.
 • At kommunen lager et prøveprosjekt hvor man låner ut elsykler på midlertidig basis, tilsvarende prøvekjøre.no.
 • At bysykkelordningen også skal ha tilbud om barnesykler og sykler med barnesete.
 • Gjennomføre et sykkelparkeringsløft i hele byen. Dette innbærer storstilt utbygging av sykkelparkeringsmuligheter i sentrum og ved bydelssentra, utbygging av sykkelhotell i nærheten av kollektivknutepunkt. Det skal også tilrettelegges for parkering av fraktsykler og ladestasjoner for elsykler.
 • Utvide kapasiteten i Plan- og bygningsetaten slik at de kan prioritere reguleringsplaner for sykkeltiltak.
 • Legge til grunn beste praksis fra land som Nederland og Danmark ved utforming av nye sykkelveier, også der norske veinormaler stiller lavere krav.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny