Demokratiet seiret over ACTA

04. juli 2012

 

DIGITALE RETTIGHETER: EU-parlamentet avviste i dag Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), en avtale mellom EU og flere andre stater som har som uttalt mål å stramme inn håndhevelsen av intellektuelle rettigheter. Gruppen til de grønne partiene i Europa (Greens/Free European Alliance), hvor også likesinnede partier som det svenske Piratpartiet inngår, stemte mot avtalen i likhet med et overveldende flertall av representantene. 478 stemte mot avtalen, og bare 39 for. Seieren er et resultat av en sterk folkelig mobilisering av individer og grupper i forkant av avstemningen, i kombinasjon med at politikerne på innsiden av EU-parlamentet jobbet i mot avtalen. På sin hjemmeside gir De Europeiske Grønne 50 grunner til å stemme mot ACTA, bl.a fordi loven truer personvernet og internettfriheten til borgerne. Avtalen har allerede blitt avvist av fire forskjellige komitéer i EU-parlamentet: komitéen for sivile rettigheter, industri, utvikling og justis, og ble nå altså forkastet av selve parlamentet.

Talskvinne i Miljøpartiet De Grønne, Hanna E. Marcussen, gir full støtte til motstanderne av avtalen. Hun er kritisk til at ACTA åpner opp for et tett samarbeid mellom staten og kommersielle aktører i håndhevelsen av intellektuelle rettigheter.

– ACTA legger opp til at private selskaper kan utlevere personopplysninger om mistenkte brukere til myndighetene og overvåke deres atferd på internett. Formuleringene i teksten er så vage at denne bestemmelsen lett kan misbrukes, sier Marcussen.

Hun viser til at det europeiske datatilsynet i en rapport mener ACTA er i strid med EUs charter om grunnleggende rettigheter.

– Dette gir dessverre skremmende assosiasjoner til boken “1984” av George Orwell. Det er ikke en utvikling vi ønsker, sier Marcussen.

Hun er også bekymret for at ACTA vil innskrenke de fattige landenes tilgang på livsviktige medisiner.

– ACTA gir stater rett til strengere regulering av handelen med medisiner for å beskytte patentrettighetene til legemiddelindustrien, noe som kan gjøre det vanskeligere å bekjempe HIV/AIDS-epidemien, sier Marcussen.

ACTA har blitt sterkt kritisert for å være anti-demokratisk i måten den har blitt framforhandlet på. Sjelden har vi sett en multilateral avtale være så omsvøpt av hemmelighetskremmeri. Det sivile samfunn og fattige land har hverken fått delta i prosessen eller engang fått se noen deler av avtalen før Wikileaks lekket den. Selv ikke EU-parlamentet, den eneste direkte valgte delen av EU, har fått ha en finger med i spillet. Kritikken har ikke bare kommet utenfra. Faktisk har EUs egen ACTA rapportør uttalt at han vil “fordømme på sterkest mulige måte prosessen som har ledet til signeringen av denne avtalen”. Han gikk av som følge av den udemokratiske prosessen med ordene “jeg vil ikke delta i dette narrespillet”. Den nye rapporteuren, David Martin fra UK, har også gått sterkt ut mot ACTA og hevder at «Fordelene ved denne avtalen blir mer enn nullet ut av de potensiuelle truslene mot borgerrettigheter”.

Les mer om dagens avstemning i EU-parlamentet med kommentar av Hanna E. Marcussen: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/07/04/den-omstridte-anti-piratavtalen-acta-skutt-ned-i-eu-parlamentet

Her kan du lese utredningen av det europeiske datatilsynet om de problematiske sidene ved ACTA fra et personvernståsted:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-04-24_ACTA_EN.pdf

Her kan du lese mer om Miljøpartiet De Grønnes politikk på digitale rettigheter: http://www.mdg.no/politikk/digitale-rettigheter/

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny