De Grønne: – Ny klimarapport må gi nytt klimaforlik

De Grønne: – Ny klimarapport må gi nytt klimaforlik

27. september 2013

– Hvis Erna Solberg vil holde Høyres valgløfter og være bedre enn de rødgrønne i klimapolitikken, må hun umiddelbart ta initiativ til et nytt klimaforlik med langt større norske utslippskutt, sier De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Mens FNs klimapanel legger frem en ny rapport som viser at det haster mer enn noen gang med å handle, legger det gjeldene klimaforliket opp til at Norge skal satse videre på å være en oljenasjon og en pådriver for global oppvarming så lenge vi greier.

Sommeren 2012 ble Venstre, Høyre og KrF enige med regjeringen om et klimaforlik som skulle legge rammene for norsk klimapolitikk i årene som kommer.

– Den nye IPCC-rapporten viser at dette forliket nå er helt akterutseilt av en klimautvikling som går i ekspressfart mot voldsom global oppvarming, sier Hansson. Det nye Stortinget må legge frem et forlik som er i tråd med FNs anbefalinger om utslippskutt, sier Hansson.

Mens det gjeldende klimaforliket i virkeligheten ikke gir mer enn omkring 6% utslippskutt i Norge har FN anbefalt at rike land kutter sine utslipp med opp mot førti prosent fram mot 2030.

– Norge må nå flytte hovedinnsatsen bort fra olje og over til utvikling av et nytt, bærekraftig næringsliv. I dag investerer vi over 200 milliarder årlig i ny oljevirksomhet, og bare en tiendedel av dette i annen industri. Den nye regjeringen må legge fram et klimaforlik som gir grunnlag for å snu denne satsingen opp-ned, sier Hansson.

Et nytt klimaforlik må avvikle oljeindustriens privilegier, få på plass en klimalov som forplikter regjeringer til å gjennomføre planlagte og sektorvise utslippskutt, og gi oljefondet et juridisk mandat til å skape overskudd gjennom investeringer i bærekraft i det globale markedet, oppsummerer Hansson.

Miljøpartiet De Grønne, som nykommere på Stortinget, ikke er en del av det nåværende forliket. Nå vil de ha et bredere forlik, hvor også Miljøpartiet er med.

– Alle de borgerlige partiene har sagt at de ønsker seg et bredt forlik. Nå må de ta konsekvensene av dette og foreslå et forlik som forholder seg til den realiteten FNs klimapanel beskriver. Vi har ikke tid til å miste åtte nye år, avslutter Hansson.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny