Miljøpartiet De Grønne søker analytiker til valgkampen

31. januar 2019

Blir du oppslukt av meningsmålinger, valg og politikk? Interessert i kvantitativ metode, og blir ikke svett av å se en brøk? Er Nate Silver ditt største forbilde, og liker du å gå på valgvaker?

Da er dette jobben for deg.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å tilknytte seg en analytiker i deltidsstilling fram til kommunevalget i år. Du rapporterer til valgkampledelsen, og er tett på pulsen i valgkampen. Stillingen passer bra for en student som trenger en deltidsjobb ved siden av, eller en nyutdannet som trenger relevant arbeidserfaring.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Fortolke og presentere funn fra meningsmålinger, bakgrunnstall og andre relevante undersøkelser.
 • Bestille målinger og fokusgrupper hos profesjonelle byråer, og følge opp kontakten
 • Enten selv eller ved hjelp av frivillige utarbeide prognoser, modeller og andre typer undersøkelser
 • Koordinere en analyse-gruppe bestående av frivillige ressurspersoner
 • Bistå partiet i datainnsamling fra valgkampaktiviteter som dør-til-døraksjoner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Påbegynt høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor statsvitenskap
 • Evne til å tenke analytisk og trekke ut essensen av tallmateriale
 • Grunnleggende forståelse for kvantitativ metode kreves
 • Evne til å jobbe systematisk og strukturert og levere innen gitte frister
 • God muntlig presentasjonsteknikk og erfaring med å presentere tall på en pedagogisk måte
 • Erfaring med survey-undersøkelser, som for eksempel meningsmålinger
 • Interesse for norsk politikk

Er du interessert? Send søknad og CV til stilling@mdg.no innen 20. februar, og merk søknaden med “Søknad – analytiker” i tittelfeltet. Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte partisekretær Lars Viko Gaupset på tlf. 979 72 086 eller e-post lars.gaupset@mdg.no.

Omfang på stillingsprosent, oppstartsdato og lønn etter avtale.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny