De Grønne stemmer imot jordbruksoppgjøret

Foto: Mattias Gripp

De Grønne stemmer imot jordbruksoppgjøret

17. juni 2015

I dag stemte Stortinget gjennom årets jordbruksoppgjør. Kun Miljøpartiet De Grønne og SV stemte imot.

I forrige uke ble det klart at Senterpartiet vil likevel stemme ja til årets jordbruksoppgjør. Miljøpartiet De Grønne og SV var de eneste partiene som stemte imot, skriver Nationen. De Grønnes nasjonale talsperson og varaordførerkandidat i Trondheim, Hilde Opoku, er klar i årsaken til partiets standpunkt:

– Vi mener at oppgjøret i år, som i fjor, tar jordbruket i feil retning, med mer sentralisering og et mindre bærekraftig landbruk. Både denne og fjorårets avtale fjerner i økende grad jordbruket fra sitt eget ressursgrunnlag, nemlig norsk jord. Det er ikke i tråd med det Stortinget har lagt opp til. Derfor stemte De Grønne imot, sier Opoku.

Feil retning for landbruket

Opoku uttrykker sin bekymring for norsk landbrukspolitikk:

– De Grønne er mer bekymret for jordbruket enn for jordbruksavtalen. Årets oppgjør følger ikke Stortingets mål om at matproduksjonen skal økes basert på norske ressurser. Dette kan vi ikke godta, sier Opoku.

God landbrukspolitikk er viktig for De Grønne. Partiet ønsker en bærekraftig produksjon som ivaretar befolkningens interesserer med god, trygg og sunn mat.

Fikk flertall for forslag

De Grønne fikk med seg Stortinget på sitt forslag om at det skal utarbeides en plan for hvordan matproduksjonen skal økes på lokale ressurser og at dette skal innarbeides i kommende landbruksmelding.

– Vi foreslo også å reversere endringene som ble innført i fjor som favoriserer større bruk, men dette ble nedstemt. I motsetning til regjeringen mener vi at det er riktig å sikre driften av små og mellomstore bruk, sier Opoku.

De Grønne fremmet også forslag om en kraftig økning på støtten til bønder som sender dyr på beite og å øke kornprisen slik at det blir mer lønnsomt å dyrke korn. Disse forslagene ble også nedstemt.

En lønn bonden kan leve av

– De Grønne vil tette inntektsforskjellene, prioritere miljø, dyrevelferd og bruk av lokale ressurser fremfor import av kraftfôr. I en verden der befolkningen går opp og matproduksjonen ned på grunn av klimaendringer, er det elementær logikk at alle land som har mulighet til det, må ta i bruk sine jordbruksarealer, sier Opoku.

Miljøpartiet De Grønne har programfestet at et årsverk i landbruket bør gi minst samme inntekt som et årsverk i andre fagarbeideryrker, og følger opp dette med en betydelig opptrapping av bondeinntekten i sitt forslag.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny