De Grønne tror på stortingsflertall mot pels

15. desember 2014

Vår stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, mener det nå kan være flertall på Stortinget for vårt forslag om avvikling av pelsdyrnæringen. Dette på tross av at flertallet i et regjeringsnedsatt pelsdyrutvalg mandag mente at en bærekraftig utvikling av næringen er mulig.

– Pelsdyrnæringen har hatt ti år på seg til å sørge for god dyrevelferd, og det er investert massivt med offentlige midler nettopp i dette. Likevel har ikke næringa lykkes, fordi det er umulig å forene rovdyrenes behov med burholdet. Mye tyder nå på at Stortinget har sett seg lei på stadig nye utsettelser, men her er vi helt avhengig av hvilken side Høyre lander på.

(Fortsetter under bildet)

I november fremmet vi et forslag om å umiddelbart igangsette avvikling av pelsdyrnæringen, og vri dagens pelssubsidier på omtrent 30 millioner årlig til omstillingsstøtte over fire år. Forslaget skal behandles av Næringskomiteen over jul. Nå ser vi muligheten for å få flertall for vårt forslag.

– Det mangler kun sju stortingsrepresentanter på flertall for å legge ned pelsdyrnæringen. Disse kan komme fra Høyre eller FrP, og ingen av dem har programfestet noe standpunkt til pelsdyrnæringens framtid. Det gjør meg til optimist, sier Hansson.

Samme dag som “pelsutvalget” la fram sin rapport, uttaler nemlig seks av Høyres stortingsrepresentanter at de vil jobbe for at partiet går inn for å legge ned pelsdyrnæringen. Arbeiderpartiet, SV, Venstre og MDG er partiene som allerede har programfestet at de ønsker å avvikle dyreholdet. Senterpartiet og KrF har i sine programmer at de vil opprettholde næringen, men mandag sår stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide tvil om KrF sitt standpunkt. Til NRK uttaler hun at partiet nå vil lytte til debatten i kjølvannet av pelsdyrutvalgets rapport før de bestemmer seg.

– Det er politikerne som har vedtatt dyrevelferdsloven, og det er politikernes ansvar å ta stilling til videre drift av pelsdyrnæringen. Vi forventer nå en grundig behandling i Stortinget av vårt forslag, hvor en også inviterer flere aktører til høring enn det pelsutvalget har snakket med. Dette er en viktig sak for mange i Norge, og debatten bør ikke foregå i lukkede rom.

Da pelsdyrutvalget la fram sin rapport mandag formiddag, anbefalte de noen tiltak som bør vurderes dersom næringen skal fortsette. Formålet er å bedre dyrevelferden, noe vi har liten tro på. Anbefalingene tar ikke innover seg at næringen allerede har hatt ti år på seg til nettopp dette, mener vi.

– Dyrevelferdsloven er helt tydelig på at dyr skal holdes i tråd med sine artstypiske og individuelle behov. Det er heller ikke lov å avle fram egenskaper på dyr som gir dem dårlig helse. Samtidig stilles stadig mer krav til pelskvaliteten, som gjør at det de siste årene har blitt avlet på helt feil egenskaper, noe blåreven er et godt eksempel på.

– Rovdyr i bur tilhører fortiden, og Norge er nå klar for å få slutt på et dyrehold som vi ikke lenger kan stå for, avslutter Hansson.

Skriv under på kampanjen for å få de andre partiene til å stemme for vårt forslag om å starte avviklingen av pelsdyrhold nå.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny