De Grønne vil ha plan for redusert forbruk

foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

De Grønne vil ha plan for redusert forbruk

08. mai 2015

Både blå og rødgrønne regjeringer er på villspor når de planlegger for en tredobling av det private forbruket frem mot 2050, mener De Grønne. Partiet foreslår nå en rekke tiltak for redusert forbruk

– Vi vil ha et samfunn hvor naturens grenser og folks livskvalitet står i sentrum. Stadig vekst i materielt forbruk kan ikke lenger være målet for samfunnsutviklingen. Økonomien er et virkemiddel, ikke et mål i seg selv, sier nasjonal talskvinne Hilde Opoku i sin landsmøtetale til partiet i Stavanger.

På landsmøte lanserte hun en rekke konkrete tiltak for å redusere det materielle forbruket. Forslaget som legges frem for Stortinget neste uke lister opp en rekke grep for å stimulere til gjenbruk, deling og bedre holdbarhet på produkter, og ber regjeringen legge frem en plan for hvordan det materielle forbruket i Norge skal reduseres til et bærekraftig og rettferdig nivå innen 2030.

Varsler et paradigmeskifte

– Vårt forslag varsler et paradigmeskifte. Vi gjør på Stortinget det miljøbevegelsen har påpekt som nødvendig i årevis: Vi krever at Norge for første gang setter seg en konkret målsetting om lavere forbruk, sier Opoku.

I Norge er det ikke lenger slik at økt inntekt og forbruk gir høyere livskvalitet. Mens inntekt og antallet eiendeler har økt sterkt siden 2001, har lykkenivået i befolkningen vært stabilt.

– Et lavere og mer miljøvennlig forbruksnivå kan derfor kombineres med mer målrettet innsats for å skape et bedre samfunn – basert på nye parametere for hva som gir velferd, sierOpoku.

Ønsker mindre forbrukspress

Under De Grønnes landsmøte i Stavanger skal partiet diskutere flere resolusjoner som konkretiserer politikk som tar tak i dette. En av resolusjonene som er foreslått av De Grønne i Bærum og Grønt Kvinnenettverk, tar til orde for å merke retusjert reklame.

– Dette er et lite, men viktig steg i retning mot et samfunn med mindre forbrukspress og skjønnhetsperfeksjonisme. Det er uakseptabelt hvordan vi godtar at våre barn blir utsatt for dette – også i våre offentlige byrom, sier Opoku.

Les hele landsmøtetalen her.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny