Stortinget vedtok klimalov

De Grønne vil sende nasjonal transportplan i retur

09. juni 2017

Stortinget skal om to uker behandle regjeringens plan for prioriteringer innen samferdsel for de neste 11 årene. De Grønne vil da foreslå at den ikke vedtas, men sendes tilbake til regjeringen for ny behandling.

– Regjeringens transportplan, NTP, er Norges største eksos- og asfaltplan. Den var gammeldags allerede før den gikk i trykken. Å vedta den vil gjøre det umulig for Norge å nå klimaforpliktelsene regjeringen har underskrevet, sier nasjonal talsperson i De Grønne, Rasmus Hansson.

Når Stortinget om to uker skal ta stilling til og stemme over planen, kommer De Grønne derfor til å legge frem et forslag om at planen ikke vedtas, men sendes i retur til regjeringen. Dermed vil et nytt Storting måtte ta stilling til planen etter valget.

– Velgerne må få bestemme om de virkelig ønsker en plan som gir 179 milliarder kroner i samfunnsøkonomisk tap og bruker de store pengene på mer motorvei i stedet for på kollektivt. Skal vi ta vare på jorda og framtida kreves det motsatte, sier Hansson.

Kutter reisetiden på Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim til 5 timer

Hansson presenterte i dag De Grønnes alternative transportplan, GrønNTP. Her omprioriteres det kraftig fra bygging av vei til bygging av tog.

– Vi kutter reisetiden mellom Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim til under 5 timer, men vi gir oss ikke der, vi vil ha dette ned til bare fire timer innen 2025. Oslo-Stavanger vil vi ha ned til litt over fem timer. Dermed blir det lettere for folk å velge tog fremfor fly.

Les De Grønnes alternative transportplan for 2018-2029 her (sist oppdatert: 04. juli 2017)

De Grønne bruker 450 milliarder kroner på tog, 128 milliarder kroner mer enn regjeringen.

Hansson mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens (Frp) iver etter å iverksette stadig nye motorveiprosjekter, går utover viktige togprosjekter.

– Frp bygger ned landet

– Frp vil «bygge landet» ved å prioritere opp motorveier. Kjære Ketil Solvik-Olsen: Å bygge motorveier er ikke å bygge landet, men å bygge ned landet. Å rive hus, å legge matjord og natur under asfalt er ikke fremtidsrettet, det er gammeldags og dårlig politikk, sier Hansson.

– Vi tenker annerledes. Vi mener det riktige er å legge opp til mindre kø og mindre bilkjøring ved å gjøre kollektivtransporten så god over hele landet at folk velger det i stedet for at vi alle skal sette oss i hver vår blikkboks, sier Hansson.

I planen ligger det også en massiv satsing på sykkel, utbygging av elfly og elferger og tryggere veier med flere ladestasjoner over hele landet.

– Vi i De Grønne er ikke dydsmønstre. Vi syns fly er kule ting. Alt vi vil er at vi skal få ned utslippene, ta vare på framtida og dytte frem teknologien som får dette til. Det er dette vi gjør med vår alternative nasjonale transportplan, sier Hansson.

Fakta: GrønnTP – De Grønnes Nasjonale Transportplan:

  • Omprioriterer kraftig fra bygging av vei til bygging av tog. Vi bruker 450 milliarder kroner på tog, det er 128 milliarder kroner mer enn regjeringen.
  • Kutter reisetiden mellom Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim til under 5 timer, og vil ha dette ned til fire timer innen 2025. Oslo-Stavanger vil vi ha ned til litt over fem timer.
  • Erstatter Frps «Nye veier», med De Grønnes «Nye linjer». Dette vil kutte byggetid, pris og redusere byråkrati for togutbygging.
  • Ingen nye trafikkøkende veier med lav samfunnsnytte som E18-vestkorridoren i Akershus og firefelts fergefri E39.
  • Kraftig fremskyndet InterCity. MDG vil også fremskynde KVU-OsloNavet og ny togtunnel under Oslo.
  • Mer penger til veisikring enn Frp. Øke rassikringen på fylkesveiene med 5 milliarder kroner, og vi bruker 2 millairder ekstra på tiltak for å bedre fylkesveiene.
  • Et ladestasjonløft for hele landet, ladestasjoner for elbil langs alle riks- og fylkesveier, Allerede til neste år vil vi fullfinansiere 500 hurtigladepunkter i distrikts-Norge, for å tette hullene i Enovas ladenett.
  • Dobling av kollektivsatsingen i byene, og inkluderer flere byer, som Bodø og Vestfoldbyene, i bymiljøavtalene med 80% statlig finansiering.

Et historisk løft for sykkel, over hele landet på 14 milliarder. Dette inkluderer en halv milliard til sykkelturisme, ekspress-sykkelveier inn til alle storbyene, Mer tilskudd til gang- og sykkelveger og utbygging.

Norge skal ikke bare være det beste landet i verden, men også FOR verden

Rasmus Hansson

Nasjonal talsperson

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny