De Grønne vil utrede lyntog til Nord-Norge

Foto: #cfwesenberg

De Grønne vil utrede lyntog til Nord-Norge

08. desember 2016

Landsstyret i De Grønne vil ha en snarlig utredning av Nord-Norgebanen, fortrinnsvis høyhastighetstog.

– Vi mener forslaget om Nord-Norgebanen må tas til neste steg, og bli utredet skikkelig. Om strekningen kan få skikkelig hastighet, snakker vi om en veldig spennende investering i arbeidsplasser, næring og utvikling i Nord, sier De Grønnes nasjonal talsperson Une Bastholm.

Bastholm, som selv er vokst opp i Bodø, mener overføring av passasjerer fra fly til tog vil ha stor effekt på klima og miljø. Hun mener en gjennomgående jernbane gjennom Nord-Norge vil redusere transporttiden fra Narvik til Oslo med rundt 10 timer, og fra Tromsø til et halvt døgn.

 

– Framtidens tog vil operere med hastigheter som gir fly reell konkurranse. Satsing på tog generelt og Nord-Norgebanen spesielt er viktig for klima, men også for å binde landet sammen med behagelige reiser. Norge trenger denne typen ambisjoner for nordområdene, sier Bastholm.

Bastholm påpeker at Norges største fiskehavn i dag er i Tromsø. I dag fryses mesteparten av fisken her, fordi det tar for lang tid å nå de store markedene i Europa, noe som reduserer kvaliteten på fisken. Hun viser til Sjømatmeldingen som anslår at verdien av villfiskeksporten og sjømatindustrien kan økes med tilsammen 17 milliarder om kvaliteten på fisken heves.

– En Nord-Norgebane vil gi lavere klimagassutslipp fra transport, økt verdiskapning for en voksende sjømatnæring, redusert veislitasje, økt sikkerhet på veiene, i tillegg til å tilby miljøvennlig turisme. En skikkelig gavepakke til framtidige generasjoner, sier Bastholm.

Resolusjon: Et fremtidsrettet stambanenett i Nord-Norge

De Grønne arbeider for raskest mulig utredning av et norsk stambanenett, i forlengelse av Fauske nordover, fortrinnsvis høyhastighetstog.

Moderne baner tilrettelagt for konkurransedyktig person- og godstrafikk er et viktig miljø- og klimatiltak, og kan kutte avstandsulemper, gi nye bo-, arbeids- og kompetanseområder, styrke norsk konkurransekraft og bli en kraftig motor for den videre samfunns- og næringsutviklingen.

Vedtatt av De Grønnes landsstyre, 04 desember 2016.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny