DE GRØNNES LANDSSTYREMØTE JUNI 2014

DE GRØNNES LANDSSTYREMØTE JUNI 2014

13. juni 2014

Miljøpartiet De Grønnes nyvalgte landsstyre avholdt årets første møte helga 14. -15. juni 2014. Landsstyremøtet er partiets øverste organ mellom landsmøtene.

Følgende resolusjoner ble vedtatt:

 

Til stede under møtet var:

Hilde Opoku (nasjonal talsperson), Lage Nøst (Grønn Ungdom), Torkil Vederhus (Oslo), Birte Simonsen (Vest-Agder), Ron Bruinvis (Telemark), Kaare Vennerød (Vestfold), Kai Olav Fredriksen (Aust-Agder), Natalie Golis (Hordaland),   Svein Hammer (Sør-Trøndelag), Odd Bergstøl (Østfold), Øyvind Solum (Akershus), Ida Beth Hald (Grønt kvinnenettverk), Halvard Klevmark (Oppland), Julie Mørch (Grønne studenter), Jon Peder Vestad (Møre og Romsdal), Bård Sødal Grasbekk (Hedmark), Torfinn Ingeborgrud (Rogaland), Frode Elias Lindal (Finnmark), John Hille (Nord-Trøndelag),  Barbara Vögele (Troms), Espen Jørgensen (Buskerud), Lars Gaupset (partisekretær), Andrew Kroglund (Sentralstyret).

I tillegg var følgende til stede som observatører: Une Aina Bastholm, Trude Blomseth, Petra Helgesen, Daniel Rees, Sindre Buchanan, Hallvard Surlien, Knut Qvigstad og Hilde Lengali.

Hilde Opoku og Une Aina Bastholm holdt åpningstale til landsstyremøtet:


Broadcast live streaming video on Ustream

I tillegg holdt Glenn Peters et faglig innlegg:

De siste resultatene fra Norsk Klimabarometer ble også representert av Kristoffer Robin Haug.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny