– Denne stortingsperioden er siste sjanse

– Denne stortingsperioden er siste sjanse

18. oktober 2013

– Skal Norge klare målene i FNs klimaplan om 40% kutt innen 2020 er denne stortingsperioden siste sjanse, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne i De Grønne.

Det hoper seg opp med solide rapporter som anbefaler CO2-kutt. Sist ut i rekken er en ny rapport fra OECD, som mener vi må fase ut fossilt inn 2050. Miljøpartiet De Grønne etterlyser derfor klimahandling fra Solberg-regjeringen.

– Skal Norge klare målene i FNs klimaplan om 40% kutt innen 2020 er denne stortingsperioden siste sjanse. Dette er den største utfordringen til Solberg og den nye olje og energiminsteren, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne i De Grønne.

Hun påpeker at dette er i tråd med den blåblå regjeringsplattformen. I plattformen står det at «Regjeringen vil føre en ambisiøs nasjonal klimapolitikk med en langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn innen 2050.»

«Regjeringen har ikke innsett alvoret i situasjonen og vist for liten vilje til å komme med tiltak», sa Solberg til VG før klimaforliket i 2007.  Miljøpartiet De Grønne etterlyser nå tiltakene til de blåblå.

– Hvor er de forpliktene nedtrappingsplanene, Solberg? spør Marcussen.

Marcussen trekker frem at tiltakene i regjeringsplattformen ikke gjør noe med Norges grunnelegende utfordring: Oljeavhengigheten. Nå mener Marcussen at Solberg-regjeringen må få på plass et nytt klimaforlik før jul.

– Klimaet trenger en julegave fra Norge. Det haster å få på plass et nytt klimaforlik. Dette er Solberg-regjeringens siste sjanse til å vise et de tar miljø på alvor.  Er de blåblå, eller bare grå? spør Marcussen.

Et nytt klimaforlik må avvikle oljeindustriens privilegier, få på plass en klimalov som forplikter regjeringer til å gjennomføre planlagte og sektorvise utslippskutt, og gi oljefondet et juridisk mandat til å skape overskudd gjennom investeringer i bærekraft i det globale markedet, oppsummerer Marcussen.

Foto: Monica Løvdahl

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny