Bütikofer

En fornybar start for Solberg og Merkel?

20. november 2013

Onsdag 20. november drar Erna Solberg på sitt første utenlandsbesøk som statsminister til forbundskansler Angela Merkel. Reinhard Bütikofer i Det europeiske grønne partiet (EGP) og Rasmus Hansson (MDG) ønsker at statslederne har fokus på en fremtidsrettet energipolitikk som baserer seg på fornybar energi.

– Etter en vellykket regjeringsdannelse har Erna Solberg og Norge alle muligheter åpne. Vi håper at Solberg vil handle klokt og fremtidsrettet. Spesielt når det gjelder energipolitikk er Norge en av hjørnesteinene i Europas omlegging til en større andel fornybar energiproduksjon, sier talsperson i for De europeiske grønne, Reinhard Bütikofer.

Sårt trengt potensial

– Sammen med den tyske forbundskansleren Merkel, som nå forsøker å finne en ny politisk kurs i pågående regjeringsforhandlinger, kan Solberg ta viktige steg mot en mer sammenhengende og bærekraftig energiomstilling for Europa, sier Bütikofer.

– Europa kan gjøre dette ved å styrke sine transeuropeiske elektrisitetsnett slik at Norges enorme potensial for vannkraft, og lagringskapasiteten ved disse, kan utnyttes maksimalt. Spesielt lagringskapasiteten er sårt trengt om vi skal gjøre energiomstillingen i Europa, som ofte avhenger av varierende strømkilder som vind og sol, til en realitet, sier Bütikofer.

Bütikofer, som er tysk politiker for Die Grünen, EU-parlamentariker siden 2009 og talsperson for Det europeiske grønne partiet  siden 2012, får støtte av Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

Ensidig fokus på gass er blindvei

– I stedet for å satse på naturgass, bør Merkel og Solberg umiddelbart få som målsetning å levere mer fornybar energi, samt begynne jobben med å styrke strømnettet mellom Norge og Tyskland. Solberg må motstå fristelsen å øke satsningen på Norges offshore gassressurser, sier Hansson.

I følge en rapport fra Veritas-selskapet DNV Kema om energisituasjonen i Europa kan etterspørselen etter gass være 30 prosent lavere allerede i 2030 enn i dag.

– Et ensidig fokus på gass er en politisk, økonomisk og miljømessig blindvei for Norge. Ikke bare blir utvinningen av olje og gass stadig vanskeligere og dyre, men den miljømessige risikoen øker også, sier Hansson.

– Merkel og Solberg bør benytte anledningen ved deres første møte til å bli viktige allierte i utviklingen et felles fornybart energimarked og en langt mer ambisiøs klimapolitikk, avslutter Hansson.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny