Dårlige produksjonsforhold

Foto: Aaron Santos/ILO: https://www.flickr.com/photos/iloasiapacific

En rettferdig handel

07. juni 2016

Det er på tide at forbrukermakten styrkes og arbeidsforholdene i produksjonsland bedres. Vi er glad for at Stortingsflertallet støtter forslaget om å sende en bestilling til regjeringen om å utrede en etikklov som skal sikre åpenhet. 

Endring gjennom åpenhet

Lave lønninger, overtidspress, dårlig forutsigbarhet og mangel på respekt for fagforeningsarbeid preger store deler av vareproduksjonen i verden. Utfordringene i verdensmarkedet er strukturelle, dypt urettferdige, og ofte godt skjulte.

Mange forbrukere etterlyser informasjon for å kunne ta informerte valg og unngå å bidra til uverdige arbeidsforhold når de handler en genser eller en ny telefon. Men det er lite informasjon tilgjengelig om produksjonsforhold, og forbrukeren i Norge har få rettigheter hvis hen vil undersøke produksjonsforhold før kjøp.

En god handel er en rettferdig handel

Forslaget handler konkret om opprettelsen av en etikkinformasjonslov som sikrer at bedrifter svarer forbrukerne på spørsmål etiske og sosiale forhold ved produksjonen. Målet er å skape endring gjennom åpenhet. Slik vil både forbrukere, offentlig sektor og næringslivet kunne sikre anstendige produksjonsforhold når de kjøper varer.

– En god handel er en rettferdig handel. Hvis markedet skal fungere, er det et minimum at forbrukerne får informasjon om produksjonsforholdene når de ber om det. Dette vil gjøre det langt enklere å bruke forbrukermakt til å bekjempe brudd på menneskerettigheter og miljøødeleggelse, sier Une Aina Bastholm, stortingsvara for De Grønne og forslagstiller.

Regjeringen må handle

Med dette forslaget får vi regjeringen til å utrede og vurdere å fremme forslag til lov om åpenhet om produksjonssteder og etikkinformasjon om vareproduksjon til forbrukerne og organisasjoner.

– Når produsenter eller leverandører selv ikke sikrer informasjon til bevisste forbrukere, må vi sørge for dette politisk. Derfor er det flott at Stortinget i dag stemmer for dette forslaget som vi har fremmet sammen med KrF og Sp, sier Bastholm.

Se til Miljøinformasjonsloven

Norge har allerede en lov som fungerer på liknende måte, nemlig miljøinformasjonsloven. Denne har som formål å sikre forbrukeren informasjon om miljøkonsekvenser som knyttes til et produkt, samt at det offentlige og private skal minske de negative konsekvensene knyttet til produkter. Krav om informasjon gjelder «forhold som har betydning for miljøet». En ny etikklov er tenkt å fungere etter modell av miljøinformasjonsloven.

Les mer om denne saken:

 

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny