En sau

En seier for dyrene!

21. januar 2015

Det var stor jubel i gangene hos Miljøpartiet De Grønne i dag da det ble kjent at regjeringen skal gjennomføre et prøveprosjekt for dyrepoliti.

Opprettelsen av en egen politienhet som skal konsentrere seg om lovbrudd mot dyr har lenge vært en kampsak for De Grønne. Dette er en god start, men det må ikke stanse der. Oppdatering av regelverk som skal beskytte dyr, et næringsuavhengig tilsyn, mer opplysning og strengere straffer er også nødvendig.

– Uten et velfungerende, uavhengig dyretilsyn blir ikke dyremishandling oppdaget og anmeldt. Da er dyrepoliti lite til hjelp. Vi har derfor høye forventninger til den omorganiseringen som nå skjer i Mattilsynet, og vi forventer at regjeringen nå slutter å kutte i overføringer til Mattilsynet i statsbudsjettet, sier Une Aina Bastholm, politisk rådgiver og 1. vara for Miljøpartiet De Grønne på Stortinget.

Mangler forskrifter

I dag mangler det forskrifter for hold av mange av våre kjæledyr, og de forskriftene som finnes for hold av husdyr er ikke gjennomgått etter en ny og svært god dyrevelferdslov ble vedtatt av Stortinget i 2009. Når ikke Mattilsynet, politiet og domstoler har oppdatert regelverk å forholde seg til, er det mye vanskeligere å få dømt dem som vanskjøtter dyr.

– Vi trenger en grundig oppgradering av forskriftene for hold av dyr i landbruket. Mange av forskriftene har minstekrav som åpenbart ikke innfrir de overordnede kravene i dyrevelferdsloven. Lovverket ved direkte vanskjøtsel og vold mot dyr må også bli strengere. For eksempel må det bli enklere å ta fra dyreeier retten til å ha dyr dersom de tidligere har mishandlet dyr, sier Bastholm.

Spørsmål til regjeringen

I februar 2014 stilte stortingsrepresentant Rasmus Hansson Spørsmål til landbruksminister Sylvi Listhaug om å få endret regelverket for omplassering av dyr, slik at en dyreeier ikke lenger kan nekte omplassering etter han eller hun har mistet retten til å ha dyret. Siden den gang har også Mattilsynet vært tydelig på at de ønsker en endring av lovverket, og departementet og Mattilsynet vurderer nå å endre dyrevelferdsloven på dette punktet.

– Vi håper at Listhaugs nye vilje til å opprette dyrepoliti signaliserer et første skritt mot en mer helhetlig dyrepolitikk en prioritering av dyrevern i budsjettene og en etterlengtet gjennomgang av forskriftene og lovverket for øvrig, sier Une Aina Bastholm.

Dette ønsker Miljøpartiet De Grønne:

1. En egen, permanent, enhet i politiet med spesialkompetanse innen dyrevelferd og etterforskning av dyrevelferdssaker.

2. Økte midler til kompetanseheving og kontroll.

3. Et eget Dyretilsyn under et næringsuavhengig departement.

4. Strengere straffer for brudd på dyrevelferdsloven.

5. Strengere og klarere regelverk for hold av dyr.

6. Det må bli lettere å omplassere enn å avlive dyr.

7. Dyr som reddes fra mishandling og vanskjøtsel må få medisinsk hjelp og opphold på hjelpesenter for dyr.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny