Une Bastholm

– En viktig seier for asylbarna!

14. november 2017

– I dag feirer vi en liten, men viktig seier for asylbarna! Takket være MDG, SV og Rødts initiativ til å stanse returer til Afghanistan, har Ap og Sp blitt presset til en mer human asylpolitikk. Det er et lite steg i riktig retning, sier De Grønnes stortingsrepresentant, Une Bastholm.

Bastholm er skuffet over regjeringens spill med enkeltmennesker skjebne.

– Regjeringen har gått på et nederlag i Stortinget, men hovedproblemet er fortsatt at enkeltmennesker blir en brikke i et politisk spill der regjeringen vil gjennomføre flest mulige tvangsreturer. Vi kommer til å jobbe videre for at barns beste kommer først, sier Bastholm.

Bastholm mener tvilen må komme barna til gode, og fastholder at De Grønne vil fjerne ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere.

– Dette er barn som har flyktet alene. De trenger stabilitet, omsorg og utdanning og skal få slippe å leve i frykt for attenårsdagen sin. Disse barnas skjebne er vårt ansvar. Skjer det noe galt med dem er vi medskyldige, sier Bastholm.

Amnesty har tidligere ment at folkeretten brytes når Norge returnerer personer til Afghanistan.

– Folkeretten er ikke en a la carte-meny som vi kan påberope oss når vi har lyst og ignorere når det krever innsats. Situasjonen i Afghanistan er så krevende at Den internasjonale Røde Kors-komiteen tidligere denne måneden reduserte sin tilstedeværelse i landet av hensyn til sine ansattes sikkerhet, sier Bastholm.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny