Endelig gir Norge et tydelig svar til FN

Endelig gir Norge et tydelig svar til FN

10. juni 2015

I dag ble det enighet mellom Ap, Høyre, KrF, Venstre, Senterpartiet og De Grønne om å ta i mot 8000 overføringsflyktninger fra Syria og gi til sammen 500 mill kroner ekstra i bistand til nærområdene.

Kvoten økes fra 1500 til 2.000 flyktninger i år, i tillegg til 6000 ekstra flyktninger til sammen i 2016 og 2017. De ekstra bistandsmidlene fordeles over 2015 og 2016.

– Endelig kan Norge sende en tydelig beskjed til FN om vårt bidrag. Vi er glade for å ha fått med det største regjeringspartiet på en kraftig økning i antall flyktninger og bistanden til nærområdene, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

Bred enighet

Mens SV brøt med forhandlingene onsdag formiddag, valgte et samlet sentralstyre i De Grønne å bli værende i samtaler med flertallet. Vi mener det er viktig for flyktningene med en bred enighet.

Dette handler om mer enn tall. Vi skal gi mennesker i nød trygghet og forutsigbarhet. Kommunene og lokalsamfunnene skal bosette, tilby kurs, jobb, barnehage og muligheter til å starte et nytt liv i Norge. Da trenger vi alle at regjeringen faktisk er med og forplikter seg til å følge opp, sier Hansson.

De Grønne tok allerede i juni 2014 til ordet for at Norge skulle ta i mot minst 10.000 syriske flyktninger og landsmøtet vedtok nylig en resolusjon om det samme. Hansson mener dette har bidratt sterkt til det som nå ble en langt mer ambisiøs avtale for Syria enn det regjeringen la opp til.

– De Grønne mener fortsatt at Norge burde ha stilt opp med mye mer. Men vi har vært opptatt av å ha med regjeringen i vedtaket. Det handler om å gi flyktningene en god oppfølging, sier Hansson.

Stort engasjement for Syria
Verden står i dag overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Siden forhandlingene om Norges bidrag begynte i Stortinget i vår, har flere av De Grønnes lokale tillitsvalgte jobbet for å ta i mot flere flyktninger i sine kommuner.

– Norges bidrag til Syria og andre humanitære kriser er viktig for hele partiet, og kommer til å være viktig også i årene som kommer, avslutter Hansson.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny