Erik Solheim

Erik Solheim gjestet landsstyremøtet

26. januar 2014

Erik Solheim, leder av OECDs utviklingskomité i Paris, engasjerte forsamlingen da han besøkte Miljøpartiet De Grønnes landsstyremøte i Oslo i helgen.

– Norge trenger et sterkt grønt parti. Tyskland har trolig verdens beste miljøpolitikk, og det skyldes at de i 30 år har hatt et grønt parti som har satt klimaet foran alle andre spørsmål, sa Solheim. Han pekte på at Time har kåret Tyskland til verdens mest miljøvennlige land.

Solheim var invitert for å snakke om de nye bærekraftsmålene til FN, og tok opp behovet om et skifte fra en økonomisk til en økologisk sivilisasjon.

– Vi trenger en grønn revolusjon i vår tenkning. Vi kan ikke fortsette å ha et system hvor det å lage atomvåpen og grønnsaker telles likt. Ingen syntes det er fornuftig, sier Solheim.

Han understrekte også viktigheten av å fase Norge ut av oljevirksomheten.

– Jeg blir veldig overrasket over mange politikere og tidligere kolleger som sier at Norge må bli mindre oljeavhengig, men som samtidig støtter alle tiltak som gjør Norge mer oljeavhengig. Vi må legge til rette for en grønn omstilling slik at næringslivet kan investere i andre områder, og at de beste hjernene ikke suges inn i oljevirksomheten, sa Solheim.

Solheim støttet også Miljøpartiet De Grønnes forslag om å øremerke 1% av Statens Pensjonsfond Utland til klima- og miljøformål.

– Dette er det viktigste enkelttiltaket vi kan gjøre. Det verste som kan skje er at vi får litt mindre avkastning på en prosent av Statens Pensjonsfond Utland enn de andre 99%, sier Solheim.

Landsstyret er partiets høyeste organ mellom landsmøtene, og består av de 19 fylkeslederne, en representant for Grønn Ungdom og partiets to talspersoner. De møtes minst tre ganger i året.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny