Rasmus Hansson

Erna resirkulerer miljøpolitikken til Jens

01. oktober 2013

– Venstre og KrF har kjempet frem hindringer mot oljeboring i Lofoten og flere andre områder, men det hindrer ikke Erna og Siv i å holde stø kurs mot økt oljeavhengighet, sier Rasmus Hansson.

Den blåblå regjeringen bør bli en historisk parentes hvis de ikke innfrir i miljøpolitikken, mener Miljøpartiet De Grønne. De peker på at Stortinget når som helst kan lage flertall for enda bedre miljøløsninger.

– Vi frykter at Erna og Siv ikke vil gjøre noe med Norges grunnleggende miljøproblem: Vi fortsetter å basere dagens og framtidens velferd på økt global oppvarming, selv om FNs nye klimarapport gir klar beskjed om at vi må snu utviklingen, sier Hansson.

– Bør være en vekker

Høyre og Fremskrittspartiet starter nå regjeringsforhandlingene, etter at de ble enige om en samarbeidsavtale med Venstre og Kristelig Folkeparti. De Grønne mener hovedtrekkene i samarbeidsavtalen legger opp til en miljøpolitikk som er identisk med politikken til Jens Stoltenberg

– Det er svært gledelig at Venstre og KrF har kjempet frem hindringer mot oljeboring i Lofoten og på flere andre områder, men det hindrer ikke Erna og Siv i å holde stø kurs mot økt oljeavhengighet. De blåblå klorer seg fast i en solnedgangsnæring isteden for å satse fullt på å utvikle Norge videre til et velferdssamfunn som ikke ødelegger andres livsgrunnlag, sier Rasmus Hansson.

Han mener dagens situasjon bør være en vekker for Arbeiderpartiet.

– Arbeiderpartiet er så akterutseilt i miljøpolitikken at en regjering med FrP ved rattet kan komme til å fremstå som like ambisiøs. Med en grønn revolusjon i Arbeiderpartiet kan det bli mulig med et bredt miljøsamarbeid, og det kan bli mer attraktivt for sentrumspartiene å vippe FrP ut av regjeringskontorene igjen, sier Hansson.

Etterlyser felles prosjekt

De Grønne og FrP er politiske motpoler på mange områder, blant annet miljøpolitikk, landbrukspolitikk, internasjonal solidaritet og klimapolitikk.

– Med FrPs inntreden i regjeringskontorene tar norsk politikk et langt steg vekk fra vårt verdigrunnlag. Vi vil bruke årene som kommer på å vise at vi kan endre norsk politikk i en helt annen retning enn hva Siv Jensen jobber for, sier Hansson.

Han mener det mest konstruktive og politisk engasjerende som kan skje nå er et stort felles samfunnsprosjekt med et mål som er større enn Norges egen kjøpekraft.

– Akkurat nå har Norge en unik mulighet til å starte et historisk endringsprosjekt. Vi har et arbeidsliv med svært høy kompetanse, stort politisk handlingsrom og sterk økonomi. Samtidig har verden akutt behov lederskap ut av en moralsk helt uholdbar klimautvikling. Nå er det viktigere at våre etterkommere får det godt enn at vi får enda høyere kjøpekraft, avslutter Hansson.

Foto: Monica Løvdahl

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny