Havvind

Et grønt dytt til regjeringen

13. juni 2016

Stortinget har gjort om regjeringens ambisjonsløse og tiltaksløse energimelding til noe langt mer ambisiøst. De Grønne har vært med å dytte regjeringen i en grønnere retning.

Da olje- og energiminister Tord Lien i april la frem sin energimelding for Stortinget, var det gått 17 år siden sist en helhetlig melding om Norges energipotensiale var blitt presentert for Stortinget.

– Derfor var skuffelsen også stor. Regjeringen hadde rett og slett ikke tatt inn over seg at energipolitikk og klimapolitikk henger sammen, og det sto ingenting om hvordan vi kan omstille Norge i en fornybar retning, sier nasjonal talsperson for De Grønne, Rasmus Hansson.

GRØNT GJENNOMSLAG

Etter intense arbeidsuker på Stortinget har heldigvis innstillingen blitt langt bedre enn meldingen var. Dette fikk De Grønne gjennomslag for:

  • Regjeringen hadde avlyst satsingen på offshore vindkraft. De Grønne sikret at det nå skal settes av penger til et demoprosjekt for flytende havvind. Dermed kan dette virkeliggjøres. De Grønne kommer til å jobbe for at det allerede i høstens statsbudsjett fremmes bevilginger til dette.
  • Styrking av klimaloven. Stortinget gjør det klarere at klimaloven skal bli et redskap for å erstatte fossil energi med fornybar, blant annet gjennom krav om sektorvise utslippsbaner. Dette styrker mulighetene betydelig for at Norge endelig kan komme i gang med den systematiske, forpliktende og helhetlige energi- og klimapolitikken vi så sårt har manglet.
  • Vi skal bygge ut hydrogentransport. Vi har vært med på å få på plass etablering av en støtteordning for utbygging av grønn hydrogenbasert transport. Til neste år starter byggingen av et nasjonalt nettverk av fyllestasjoner for hydrogenbiler.

OLJE FORTSATT ELEFANTEN I ROMMET

Selv om meldingen er blitt bedre enn den var, er Hansson skuffet over at oljesektoren nesten ikke nevnes med et ord i meldingen. Det blir heller ingen satsing på solenergi, og regjeringen avvikler sertifiseringsordningen for fornybar energi uten at det samtidig utvikles et nytt støttesystem.

– Vedtakene det blir flertall for er fortsatt for få og for daffe. Den store elefanten i rommet er fortsatt oljevirksomheten, som regjeringen fortsetter å late som om ikke er en del av energipolitikken. Arbeidet med meldingen har vist at politisk kraft kan skape endring, men også hvordan uvilje mot å bruke den politiske kraften fullt ut fører til halvgode resultater i stedet for virkelig gode, avslutter Hansson.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny