Et grønt nyttårsforsett

Et grønt nyttårsforsett

08. januar 2014

I sin første nyttårstale lot Erna Solberg igjen muligheten gå fra seg til å snakke om vår tids største utfordring, skriver Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne for De Grønne.

Vår ferske statsminister tok opp viktige tema i sin første nyttårstale. Men igjen lot Erna Solberg muligheten gå fra seg til å snakke om vår tids største utfordring, nemlig klimakrisen.

Miljøpolitikk var ikke på agendaen, akkurat som i regjeringens politiske plattform.

Alt kan ikke sies i en nyttårstale, men sammen med regjerings politiske prioriteringer, så bekrefter talen inntrykket av at klima og miljø ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Jeg er dypt bekymret for om regjeringen vil gjøre grep som er nødvendige for å ta vare på naturmangfoldet og redusere klimagassutslippene.

Allerede er Miljøverndepartementet svekket. En faglig uprøvd statsråd er satt til å lede departementet og gjennom flyttingen av planavdelingen til Kommunaldepartementet, så er hun fratatt det viktigste redskapet for å sikre naturhensyn i norsk arealplanlegging og -bruk.

Vår største oppgave framover blir å løse klimakrisen. Da trenger vi politikere som tar framtidens utfordringer på alvor, både i ord og handling. Mitt nyttårsforsett er at vi i De Grønne skal bruke enhver mulig anledning til å jobbe for et bærekraftig og fornybart samfunn.

Hanna Marcussen, nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne

Foto: Monica Løvdahl

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny