– Et grønt skifte må lære av oljesuksessen

08. mai 2015

– Oppbyggingen av oljenæringen var en planlagt og styrt suksess. Stortinget må la seg inspirere av oljehistorien og ta styring på det grønne skiftet, sier nasjonal talsperson for De Grønne Rasmus Hansson i sin landsmøtetale.

I 1971 vedtok Stortinget ti styringsprinsipper for utvikling av oljesektoren. På De Grønnes landsmøte i oljebyen Stavanger tok Hansson til orde for 10 prinsipper for et grønt skifte i norsk næringsliv.

– Det grønne skiftet blir en minst like stor endring av norsk økonomi som oljens inntog. Det krever at vi greier å engasjere og mobiliserer all kompetansen og skaperkraften det norske samfunnet har,sier Hansson.

Aktiv næringspolitikk gir resultater

– Det Stortinget gjorde i 1971 ble en knallsuksess, og viser at en målrettet næringspolitikk gir resultater. Man slo fast prinsippene, holdt seg til dem, satte i gang dyktige folk og etablerte institusjoner og strukturer, sa Hansson.

Han lanserte følgende 10 prinsipper som kjernen for å få til et grønt skifte i norsk næringsliv:

  • Økosystemene tålegrense er rammen
  • Oljeindustrien fases planmessig ut over en 20-årsperiode
  • Næringer der Norge har fortrinn skal prioriteres
  • Norsk natur og arter må kartlegges som basis for biobasert næringsliv
  • Midler flyttes fra forskning på oljevirksomhet til forskning på fornybart næringsliv
  • Gründere og entreprenørskap prioriteres
  • Staten må sikre at kapital reinvesteres i nye arbeidsplasser
  • Et statlig selskap etableres for storskala utvikling av ny fornybar energi
  • Økt produktivitet tas ut i kortere arbeidstid framfor økt forbruk
  • Konkurranseevnen styrkes gjennom mindre bruk av oljepenger

Det haster å komme i gang

Oljeprisen faller. Få steder merkes det bedre enn i oljebyen Stavanger.

– Vi må ikke bagatellisere dette. Det er ille for folk å miste arbeidet. Det er ille for kommuner å miste inntekter. Og det kommer ikke til å gå over. Det haster å utvikle de grønne jobbene oljesektorens ansatte skal over i, sier Hansson.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny