Ett ben å stå på

– Et statsbudsjett gjennomtrukket av olje

08. oktober 2014

Finansminister Siv Jensen (Frp) la i dag fram Solberg-regjeringens første statsbudsjettet. – Regjeringens forslag er et forbruks- og utslippsfremmende budsjett, gjennomtrukket av olje mener Miljøpartiet De Grønnes talsperson Rasmus Hansson.

Hansson nevner tre eksempler på hvordan regjeringen bruker et handlingsrom på 20 milliarder til økt forbruk og økte utslipp:

  • Skatte og avgiftslettelser på 8,3 mrd, hvorav 1,3 mrd til lavere bilavgifter
  • Økte statlige oljeinvesteringer med 8 mrd til 38,8 mrd totalt
  • Økte veiinvesteringer med 12,4 %, dvs 3 mrd

– Dessverre er statsbudsjettet det motsatte av det grønne skiftet. Regjeringen øker investeringene olje og vei, samtidig som de gir vekstfremmede skattelettelser, sier Hansson.

Hansson mener statsbudsjettet bidrar til å forlenge oljevirksomheten utover det som er økonomisk og klimamessig forsvarlig. Han mener dette er strid med det Solberg selv sier om «at behovet for klimahandling er akutt».

– Budsjettet burde ha sendt et overordnet og utvetydig signal fra regjeringa om at det er bærekraftighet og ikke oljevirksomhet som gjelder. I stedet får vi mer asfalt og olje, sier Hansson.

Han mener budsjettet kunne vært brukt mye mer offensivt for å drive frem det grønne skiftet, f.eks. gjennom en storsatsning på havvind.

–  For de 8,3 milliardene regjeringen har varslet i skattekutt, kunne Solberg etablert havvind som et nytt industrieventyr i Norge. Det er bare et spørsmål om politisk vilje, sier Hansson.

Se Rasmus Hansson sin kommentar til budsjettet til NRK.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny