Europeiske grønne advarer mot norsk oppdrettslaks

Europeiske grønne advarer mot norsk oppdrettslaks

30. juli 2013

Norsk laks kan være helseskadelig. Frankrike importerer mest i Europa, og De franske Grønne slår nå alarm sammen med Miljøpartiet De Grønne.

I en felles uttalelse i franske medier slår de franske Grønne, Europe Ecologie – Les Verts (EELV), sammen med Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Norge, alarm om at norsk laks kan være helseskadelig:

Den norske regjeringen gambler med helsen vår

Et alvorlig problem for mat- og miljøhelse i Norge har kommet frem i lyset. Oppdrettslaks er produsert under skandaløse forhold og kan være helseskadelig.

Til tross for flere studier og rapporter om oppdrettslaks, deriblant en rapport fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet publisert i 2006, har Norge først etter syv år senere og etter betydelig press anerkjent helserådene fra foreslått av forskere og leger om at gravide kvinner, eldre og småbarn bør begrense inntaket av fet fisk.

I 2010 viste tv-kanalen France 3 en reportasje om overdreven bruk av diflubenzuron i Norge. Diflubenzuron er et insektmiddelet som brukes til å bekjempe lakselus, og utgjør en helserisiko for konsumenter, ettersom giftstoffene i tillegg til å påvirke fisken kan overføres til mennesker. Ingenting har blitt gjort fra norske myndigheter til tross for en advarsel utstedt av den franske regjeringen.

Frankrike er den største konsumenten av norsk laks, med en årlig import på 110 000 tonn, og den franske befolkningen er dermed berørt i likhet med mange andre europeiske land.

Ved å forholde seg passive til dette gambler den norske regjeringen og oppdrettsnæringen med helsen til verdens befolkning. Og den økonomiske innsatsen er høy: Norge står for 60% av verdens produksjon av atlantisk laks, og eksporten av den bringer hvert år inn 29 milliarder kroner.

Enda viktigere enn de økonomiske spørsmålene er imidlertid spørsmålene knyttet til helse og miljø.

Intensiv lakseoppdrett, under elendige forhold i overfylte merder og med utstrakt antibiotikabehandling, fører til en fiskeproduksjon der skadelige stoffer potensielt kan spres til forbrukere og føre til økt forurensning i fjordene der merdene ligger.

Sammen med De Grønne i Norge krever Europe Ecologie – Les Verts derfor at det blir satt søkelys på forholdene i og rundt oppdrettsnæringen i Norge, og at rådene som opprinnelig ble gitt av helsemyndighetene følges opp. Man må sikre at laksen som selges ikke påfører forbrukerne potensielle helseskader, og at fisken er oppdrettet under forhold som ikke ødelegger miljøet. En økt grad av kontrolleri produksjonsprosessen er helt nødvendige.

Vi ber franske og europeiske myndigheter om å ta problemet knyttet til norsk oppdrettslaks på alvor for å beskytte helsen til forbrukerne. Disse myndighetene må kreve et nytt regelverk fra den norske regjeringen som i det minste er i samsvar med EUs regelverk og som tar hensyn til de helse- og miljømessige konsekvensene av industriell produksjon av oppdrettslaks.

Tom Sverre Tomren, medlem av landsstyret i De Grønne og fylkestingrepresentant i Hordaland, Jean-Paul Besset, representant på EU-parlamentet for De franske Grønne (EELV) og Jean-Philippe Magnen, nasjonal talsperson for De franske Grønne.

Innlegget sto opprinnelig på trykk i den franske avisen Le Nouvel Observateur 10. juli 2013.

Illustrasjonsfoto: Benson Kua, Creative Commons-lisens

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny