Folk går langs togskinnene

Flyktningkrisen må ikke misbrukes

16. november 2015

De Grønne har i dag stemt mot flere av regjeringens forslag til strakstiltak for å håndtere det økte antallet flyktninger til Norge. – Regjeringen går for langt, sier Rasmus Hansson.

– Ekstremtilfeller bør ikke misbrukes til å gjøre dyptgripende prinsippielle endringer i flyktningepolitikken. Miljøpartiet De Grønne ser nødvendigheten av å effektivisere asylsystemet for å møte den akutte situasjonen, men regjeringens forslag går for langt, sier Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

Undergraver rettsikkerheten
– Nå vil ikke flyktninger ha en rell mulighet til å prøve saken sin for en uavhengig instans. Politisk instruksjon av Utlendingsnemnda undergraver flyktningers rettssikkerhet uten at det gir effekt på asylankomstene, sier Rasmus Hansson.

I dag må vi vite at en asylsøker vil få sin søknad behandlet i tredjeland som Russland før vi returnerer dem dit. Nå skal kravet strykes.

Kasteballer
– Russland har nylig blitt dømt i Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen for å gå inn for retur av syriske flyktninger på urettmessig grunnlag. I verste fall risikerer vi nå å gjøre syriske flyktninger til kasteballer som havner tilbake i Syria, sier Rasmus Hansson.

Stortingspartiene skal denne uken fortsette samtalene om et forlik for å håndtere av det økte antallet flyktninger.

– Nå er det avgjørende at vi sikrer god og effektiv integrering av alle de flyktningene som får opphold i landet vårt, sier Rasmus Hansson.

Les mer om De Grønnes asyl- og innvandringspolitikk her.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny