Aerial View of the Za'atri Refugee Camp, Syria.

Flyktningutvalget med ny asylpolitikk

08. juni 2015

De Grønnes asyl- og flyktningutvalg har utformet en rapport med anbefalinger til endringer i den nasjonale politikken for å møte den økende mengden asylsøkere og overføringsflyktninger som får opphold i Norge.

Utvalget foreslår blant annet at bosetting av flyktninger blir en ordinær oppgave for kommunene. Utvalgsmedlemmene tror dette kommer til å løse mye av problemene med å integrere det økende antallet asylsøkere som får opphold. Anbefalingene er imidlertid ikke behandlet i partiet.

– Ikke siden 2. verdenskrig har flere mennesker vært på flukt. Flere flyktninger må bosettes i Norge. Utvalget har sett på hvordan Norge skal kunne ta i mot både 10.000 syriske overføringsflyktninger og ordinære asylsøkere på best mulig måte, sier utvalgsmedlem Kristin Antun.

Ny modell

Utvalget anbefaler en ny modell for bosetning i Norge – en kombinasjon av den svenske og den danske modellen:

  • bosetting av flyktninger blir en ordinær kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale velferdsoppgaver (dvs såkalt tvungen)
  • ordningen med integreringstilskudd forblir som i dag, men at det innføres engangstilskudd for nye bosettingskommuner og økonomiske incentiver til å bosette over kommunens tildelte andel
  • økt bruk av det private markedet til bosetting, samt bygging av flere kommunale boliger
  • økt bruk av selvbosetting i alle kommuner (at flyktningen selv finner bolig), etter avtale med IMDi og kommunen
  • forsiktig bruk av midlertidige mottak for overføringsflyktningene fra Syria
  • å gi mulighet til å jobbe før intervju samt reversere ekstra krav til dokumentasjon for å få midlertidig arbeidstillatelse

Ønsker reversering

Utvalget har også gått gjennom en del av regjeringens innstramminger i asyl- og flyktningpolitikken, og anbefaler å reversere flere endringer:

  • ensidig retursatsing på bekostning av rettssikkerhet og saksbehandlingstider
  • kortere frist for flyktninger til å søke familiegjenforening
  • økt krav til botid fra tre til fem år før rett til permanent oppholdstillatelse
  • signalisert økning i ressurser til nye vurderinger av midlertidige oppholdstillatelser med sikte på tilbakekalling av tillatelsen

Utvalget foreslår også tiltak for å bedre rettssikkerheten til asylsøkere og sikre bedre vern for enslige mindreårige asylsøkere.

Hele rapporten kan du lese her (PDF).

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny